Contact Us
    home>> kupanda mbegu ya yesu >> kipindi 5 >> kipindi 6

Kupanda Mbegu ya Yesu - Kipindi #6

PAKUA Somo # 6

KUPANDA MBEGU YA YESU

Somo hili la sita katika safu hii linaangazia mbegu ya Yesu. Mungu anataka tukue kiroho. Ili kukua mimea inahitaji jua na maji. Nuru ni kama uwepo wa Mungu, Yesu ndiye nuru yetu. Kuwa na maji ni kama kujazwa na Roho Mtakatifu anayeishi na kukua ndani yako

Msaada wa Kuona:

Bwawa la kumwagilia lililojaa maji, kikombe, mmea wenye afya kwenye sufuria, huvunja tawi na kuruhusu kukauka na kukauka kabla ya kuiweka kwenye sufuria. Balloons, kipande kidogo cha karatasi na 1 Kor. 6:19 iliyoandikwa juu yake. Mmea wa Mlonge. Kila mtoto hupata 'Mstari wa Kumbukumbu ya Biblia' kwenda nayo nyumbani.

KIDOGO KINAPOFIKA KABLA YA SOMO

Pata mtoto rangi ya Mstari wa Msaada wa kuona wa Biblia.

Hiari: Pakua Mstari wa Kumbukumbu ya Biblia ya Kiswahili

Hiari: Pakua Michezo na Maswali

Chunguza mimea ya Mlonge hakikisha inamwagiliwa maji. Tutajifunza leo kwamba kumwagiliwa ni kama kujazwa na Roho Mtakatifu.

1•  KARIBU MCHEZO (Dakika 10)

Mchezo wa "Yesu Anasema"

Watoto wanajipanga kuelekea kwa kiongozi. Kiongozi anawaambia wafanye vitu ( geuka, gusa pua, gusa kiwiko, lia kama bata, chochote unachofikiria ). Ikiwa kiongozi atasema " Yesu Anasema " kabla ya maagizo (kama vile "Yesu anasema lia kama bata "), watoto hufanya shughuli hiyo. Kiongozi kisha anasema " Yesu anasema acha " Ikiwa kiongozi hasemi " Yesu Anasema," basi watoto hawapaswi kufanya kama ilivyoagizwa. Ikiwa watafanya hivyo wako 'NJE' ya mchezo.

2•  MCHEZO WA TIMU (Dakika 10)

Baba, Mwana, Roho Mtakatifu

Kaa kwenye duara sakafuni. Mtoto mmoja, ' mgombeaji,' huzunguka kwenye mduara akigonga mtoto kichwani akisema " Baba " kisha mtoto mwingine " Mwana " wanapomgonga mtoto ambaye wanataka kumchagua, wanasema / wanapiga kelele " Roho Mtakatifu." Mtoto huyo basi lazima amfukuze yule anaye kamata karibu na mduara, kisha yeye awe mchezaji. 
 

3. NYIMBO ZA KUSIFU (Dakika 10)

Hiari: Pakua video Kusifu ya Kiswahili

4. NYIMBO ZA KUABUDU (Dakika 5)

Prayer: Dear God You wants us to grow Spiritually. We have already learnt in order to grow plants need sunlight and water. The light is Your presence, Jesus is our light. Being watered is like being filled with the Holy Spirit living & growing in us. Keep us connected to you like the vine and the branches we can do nothing without You. Amen

5. MAFUNDISHO KIDOGO (Dakika 20)

a. Pitia

Kumbuka tulijifunza kwamba Mungu ni kama mkulima au mtunza bustani na sisi ni kama bustani yake. Mungu anataka tukue Kiroho. Ili kukua kiroho Lazima apande mbegu ya Yesu katika aina sahihi ya mchanga. Moyo wako ni kama udongo, ikiwa moyo wako umejaa hasira, uchungu na kiburi ni kama udongo mgumu.

Ikiwa utaweka bidii kidogo katika uhusiano wako na Yesu ni kama mchanga wenye kina kirefu.

Optional: Download English 'Parable of the Sower' review video

Ikiwa moyo wako umejaa vitu vya kidunia ni kama udongo wenye miiba. Mioyo yetu inahitaji kuwa kama mchanga mzuri wenye rutuba.

b. Jifunze Mstari wa Biblia (Dakika 5) 26 Akawaambia tena, “Ufalme wa mbinguni unafanana na mtu apandaye mbegu shambani. 27 Akishazipanda, usiku hulala na mchana huamka, wakati huo mbegu huota na kukua pasipo yeye kujua inakuaje.
Marko 4:26-27

Hiari: Pakua Mstari wa Kumbukumbu ya Biblia ya Kiswahili

c. Fundisha Somo

Pakua Vifaa Vya Kuona Kiswahili

Usomaji wa Biblia:

6 Mimi nilipanda mbegu, na Apolo akaimwagilia maji, lakini ni Mungu aliyefanya mbegu iote. 7 Kwa hiyo anayepanda mbegu na anayemwagilia maji si kitu, bali Mungu pekee ndiye aliyefanya mbegu iote.
(1 Wakorintho 3:6-7)

Hiari: Pakua Mstari wa Kumbukumbu ya Biblia ya Kiswahili

Mungu anataka tukue kiroho. Ili kukua mimea inahitaji jua na maji. Ili kukua kiroho tunahitaji kutumia wakati mbele ya Mungu na kujazwa na Roho. Nuru ni kama uwepo wa Mungu, Yesu ndiye nuru yetu ndani yetu na unakuwa taa kwa wengine unapozungumza nao juu ya Yesu.

Hiari: Pakua 'Kupanda bango la Yesu'

Kuwa na maji ni kama kujazwa na Roho Mtakatifu. Bila kutumia muda katika uwepo wa Mungu na kujazwa na roho tunakauka na kufa kama mmea bila maji au jua, hatutazaa matunda. (Shika tawi lililopooza kwenye sufuria kama mmea uliokufa)

Masomo ya Kitu:

1. Jaza kikombe na maji kutoka kwa maji ya kumwagilia na uimimine kwenye mmea, lakini basi maji yanatumika na mmea unahitaji kumwagilia tena. Mungu hutujaza na roho yake kama vile ninajaza kikombe hiki na maji. Lakini kujazwa mara moja tu na Roho wake haitoshi kwa sababu maji hutumika. Na ndipo tunahitaji kumwagwa upya kwa Roho wa Mungu maishani mwetu kila siku. Ikiwa tunataka mmea wetu wa Moringa uishi tunahitaji kumwagilia kila siku haswa kama mmea mchanga, na inahitaji mwanga wa jua kila siku. Ikiwa tunataka kukua kiroho tunahitaji kutumia muda katika uwepo wa Mungu na kujazwa na Roho Mtakatifu.

2. (Toa tena mmea uliopooza) Mmea huu ninao hapa ulipuuzwa kwa maana nyingine haukuzingatiwa uliachwa gizani na kunyimwa maji. Badala ya kukua na kuwa mmea mzuri, sasa ni mmea uliokufa, dhaifu. Kama Wakristo tunahitaji kutumia wakati mbele ya Mungu kama vile mmea huu ulihitaji kutumia wakati kwenye nuru. Tusipokauka tunakufa na kufa kiroho. Tunahitaji pia kumwagwa na Roho Mtakatifu katika maisha yetu kama vile mmea huu ulihitaji kumwagiwa maji ndani yake.Wape watoto baluni wacha wapulize kwenye puto yao na wazungumze juu ya KUJAZWA na Roho Mtakatifu. Halafu waambie watoto kwamba ikiwa hatujajazwa na Roho Mtakatifu, basi tutakuwa WAFUU na tuache baluni ziruke kuzunguka chumba mpaka wote watakapotua sakafuni bila hewa ndani yao!

Maswali ya Majadiliano:

1. Ni nani anayeishi katika miili yetu? (Roho Mtakatifu)

2. Mimea inahitaji mwanga, nuru ni nani? (Yesu)

3. Mimea inahitaji maji, maji ni nini? (Roho Mtakatifu)

19 Hamjui kwamba miili yenu ni Hekalu la Roho Mtakatifu anayekaa ndani yenu, ambaye mme pewa na Mungu? 1 Wakorintho 6:19

Hiari: Pakua Mstari wa Kumbukumbu ya Biblia ya Kiswahili

Andika aya kwenye karatasi ndogo, ikunje na kuiweka kwenye puto. Unapolipua puto eleza jinsi Mungu alivuta pumzi yake, Roho Mtakatifu ndani ya mtu wa kwanza - Adamu. (Acha puto ipungue) hii ndio ilifanyika baada ya anguko, lakini mara tu tutakapompa Yesu Roho Mtakatifu ndipo anaishi ndani yako. Kukupa nguvu, (endelea kuinama) ni MLIPUKO. Haraka kulipua puto yako hadi itakapopasuka, WOW. pata mtoto kupata aya hiyo. na kuisomea darasa.

6. KUKUTANA NA MUNGU (Dakika 5)

Funga na wakati wa ibada. Fungua mabadiliko kwa wale watoto ambao wanataka kutafuta ujazo wa Roho Mtakatifu katika maisha yao. Sali kimya kwa kila mtoto kujazwa au kuburudishwa na Roho Mtakatifu.

SALA YA KUFUNGA:
We thank you Father, for sending your Holy Spirit. Thank you for breathing life into the church and giving your Spirit to all who believe. In Jesus' name we pray, Amen.

CHUKUA AYA YA BIBLIA YA NYUMBANI:

Mstari wa Kumbukumbu ya Biblia ya Kiswahili Marko 4:26-27

Mstari wa Kumbukumbu ya Biblia ya Kiswahili 1 Wakorintho 3:7

Mstari wa Kumbukumbu ya Biblia ya Kiswahili 1 Wakorintho 6:19

Hiari: Pakua ‘Kitabu cha Shughuli’ cha Kiingereza kinachopatikana kwa ajili ya watoto na kinaweza kupakuliwa kutoka kwenye tovuti hii.

WIKI IJAYO: Tutagundua kwamba bustani zinahitaji kupalilia! Chukua mmea wako wa Mlonge nyumbani, angalia magugu yoyote, kumbuka kumwagilia kila siku nyingine, usiiongezee maji.Irudishe wiki ijayo ili tuweze kuona jinsi inavyokua vizuri ni wakati wa kuipanda nje ya nyumba yako.

BONYEZA Kiswahili Somo #7

 

SOWING SEEDS OF SUCCESS - MORINGA CURRICULUM

French Lingala
Swahili
French Creole
English
Yoruba
Sowing Seeds of Success Shona
Efik
Nuer
Dutch
Portuguese

SUPER FRUIT CURRICULUM

Swahili
Dutch
English

Chichewa
Nuer

A DROP OF HOPE

Drop of Hope Chichewa
Drop of Hope Swahili
Drop of Hope Portuguese
Drop of Hope French
Drop of Hope
Drop of Hope Nuer
Drop of Hope Yoruba
Drop of Hope Shona
Drop of Hope Efik
Drop of Hope Dutch

Kuponya Moyo Ulio Vunjika - Janga la Asili

Swahili
French
English
Dutch
Chichewa
Nuer
Portuguese
Yoruba
Twi
Efik

Kuponya Moyo Ulio Vunjika

KUPONYA MOYO ULIO VUNJIKA - MGOGORO WA CORONA

French
Dutch
Malawi
Portuguese
English
Yoruba
Swahili

 
Copyright ©  2024 www.UnitedCaribbean.com. All rights reserved. Disclaimer Click to Contact us
www.unitedcaribbean.com CONTACT (246) 425 1917 MAKE A DONATION