Contact Us
    home>> kupanda mbegu ya yesu >> kipindi 3 >> kipindi 4

Kupanda Mbegu ya Yesu - Kipindi #4

Mfano wa Mpanzi:

PAKUA Somo # 4

MBEGU ZINAZOANGUKA KATI YA MAPENZI Somo hili la nne juu ya Mfano wa Mpanzi litasaidia watoto kugundua jinsi Neno la Mungu lilivyo la kweli na jinsi tusiruhusu wasiwasi utuondoe furaha.

Msaada wa Kuona:

Nakala ya picha Kadi ya Aya ya Biblia, crayoni. Karatasi na penseli. Mbegu, mwamba na mwiba. Chupa 8 za maji tupu zilizojazwa mchanga na matawi ya miiba. Sifongo ya sura ya moyo kutoka somo la mwisho. Pipa la takataka au kikapu. Mmea wa Mlonge. Kila mtoto hupata 'Mstari wa Kumbukumbu ya Biblia' kwenda nayo nyumbani.

KIDOGO KINAPOFIKA KABLA YA SOMO

Pata mtoto rangi ya e Mstari wa Msaada wa kuona wa Biblia.

Hiari: Pakua Michezo na Maswali

Acha watoto waandike orodha ya vitu ambavyo vinaweza kuwafanya wawe na wasiwasi. Mifano inaweza kuwa vitu kama dhoruba, magonjwa, siku ya kwanza ya shule, kupata marafiki wapya, kuwa na njaa, kuugua, n.k Kabla darasa halijaanza kuchanganya orodha zao na kuziandika ubaoni. Kisha waambie kwamba bila kujali ni nini tunaweza kuwa na wasiwasi juu yake, Mungu anaweza na atatusaidia kuvumilia. Wasiwasi ni ukosefu wa imani kwa Mungu. Wakati unaweza kuamini kwamba Mungu ana mpango kamili, basi utaweza kuacha kuhangaika na kumtazama.

Usijali ikiwa mmea wako wa Moringa haukui haraka sana, wacha tupime jinsi umekua mrefu, na mrefu ni yupi?

1•  KARIBU MCHEZO (Dakika 10)

Kabla ya somo kuficha mbegu kubwa, mwamba na mwiba na uwape watoto kuwatafuta, unapowapa unaweza kuwakumbusha sisi ' Tunapanda mbegu ya Yesu', 'Ardhi ya Mwamba' na ueleze leo watajifunza kuhusu 'Miiba' inayoweza kusonga mimea.

2•  MCHEZO WA TIMU (Dakika 10)

Fanya timu mbili labda wasichana na wavulana. Weka chupa za maji tupu za zamani 8 hadi 10 zilizojazwa na mchanga na matawi ya miiba yaliyowekwa nje, uiweke kwenye misitari mbele ya kila timu.

Kila mtoto anapaswa kukimbia zig zag kati ya miiba, ikiwa atagonga chupa lazima asimame na kuiweka wima kabla ya kukimbilia kwenye mstari wa kumalizia, basi mtoto anayefuata anaanza kukimbia, timu ya kwanza kuvuka mstari ni mshindi. 
 

3. NYIMBO ZA KUSIFU (Dakika 10)

Hiari: Pakua video Kusifu ya Kiswahili

4. NYIMBO ZA KUABUDU (Dakika 5)

Prayer: Heavenly Father give us a heart that is soft like a sponge, open to soak up the Word of God.

5. MAFUNDISHO KIDOGO (Dakika 20)

a. Pitia

Wiki iliyopita mbegu zilianguka wapi? (kwenye sehemu zenye miamba.) Kumbuka sifongo ( shika sifongo ) iliwakilisha mtu aliye na moyo laini ulio wazi ambaye ataloweka Neno la Mungu sio kama mwamba mgumu ( shikilia mwamba ) akipinga Neno.

b. Jifunze Mstari wa Biblia
7 Mbegu nyingine zilianguka kwenye miiba. Miiba hiyo ikakua ikazisonga. (Matayo 13: 7)

Hiari: Pakua Mstari wa Kumbukumbu ya Biblia ya Kiswahili

Gawanya watoto katika timu mbili.
Je! Timu moja iseme "Mbegu zingine zilianguka kati ya miiba"
Je! Timu nyingine inasema "ambayo ilikua na ikasonga mimea."
Je! Timu zote mbili zinasema "Mathew 13: 7"
Sasa wapee kelele kwa zamu, kisha nong'oneze, kisha simama na useme, zunguka na useme nk.

Hiari: Pakua Michezo na Maswali

Hiari:Pakua 'Mkulima na Mbegu' Somo la # 4 Kifungu cha Bibilia Kuchorea Kurasa ili kuchapisha na rangi

s

Hiari: Pakua 'Mkulima na Mbegu' Somo la # 4 Video ya Kusoma Mstari wa Biblia

Hiari: Pakua 'Mkulima na Mbegu' Somo la # 4 Sauti Video ya Kusoma Mstari wa Biblia - Sehemu #3

Adapted from Swahili Bible for Children

c. Fundisha Somo - Utangulizi:

Pakua Vifaa Vya Kuona Kiswahili

Tunapaswa kumtanguliza Mungu maishani mwetu. Kuna vitu vingi katika ulimwengu huu ambavyo vinashindana kwa wakati wetu. Tunahitaji kuondoa, kama miiba, vitu katika maisha yetu vinavyozuia uhusiano wetu na Mungu kukua. Mfano kuchangamana na umati usiofaa.

Hiari: Pakua Kiswahili 'Mkulima na mbegu' PowerPoint.

Hiari: Pakua Kiswahili 'Mkulima na mbegu' kurasa za Kuchorea.

Hatupaswi kuwa na wasiwasi kwa sababu Mungu anaweza kutusaidia. Lazima tuwe na hakika ya kupata wakati wa kuzungumza na Mungu kila siku. (Vuta mwiba kutoka kwenye begi.) Je! Mmea huu ni wa aina gani? ( Ruhusu majibu.) Ndio, ni mwiba. Miiba inaweza kufunika bustani, ( Vuta magugu mengine) magugu yanaweza kuua mimea hata mti wako wa Moringa, lazima uuangalie na uupalilia mara kwa mara. Magugu huchimba mizizi yake chini na huiba chakula na maji yote kutoka kwa mimea mingine na kusababisha mimea mizuri kufa. Kwa hivyo ikiwa unataka mimea ikuwe vizuri na kuwa na afya, basi lazima uondoe miiba na magugu yote ambayo huisonga. Bibilia inatuambia tusijazwe na wasiwasi, bali tumtumaini Mungu kwa imani. Acha kuhangaika kwa kupeleka maombi yako kwake. Hakuna kitu kibaya kuwa na wasiwasi juu ya mambo na kushiriki hayo na Mungu na marafiki ili nao waweze kuomba. Njia nyingine ya kuondoa wasiwasi ni kushukuru kwa vitu ulivyonavyo. Usikae juu ya vitu ambavyo huwezi kudhibiti. Wasiwasi huiba & hulisonga furaha yetu Tunapaswa kufikiria juu ya mema, mambo ambayo hutufurahisha. Tunapozingatia mambo mazuri na kamili, kumbukumbu zenye furaha, marafiki, familia basi ni ngumu kuwa na wasiwasi juu ya kila kitu kingine.

Moja ya majina ya Roho Mtakatifu ni Mfariji. Roho Mtakatifu anaweza kusaidia kuchukua wasiwasi wako na kurahisisha. Yeye ni mwenzetu na rafiki bora na Yeye anatukumbusha kwamba Mungu ana udhibiti, kwa hivyo usiwe na wasiwasi.

Hiari: Pakua video ya Kiswahili ya 'Kupanda.'

Maswali ya Majadiliano: •  Katika hadithi yetu ya leo, mbegu zilianguka wapi? (Miongoni mwa miiba.) •  Ni nini kilichotokea kwa mbegu? (Ilisongwa, na miiba.) •  Je! Ni mambo gani ambayo tunahangaikia? (Ugonjwa, shule, marafiki, familia .) •  Tuorodheshe baadhi ya vitu tunavyopenda: ( vinyago, michezo, michezo, chakula, marafiki.) Je! Vitu hivi vinapaswa kuwa na kipaumbele cha juu maishani mwetu kuliko Mungu? (Hapana, Mungu anapaswa kuwa na kipaumbele cha juu.) •  Je! Tunawezaje kuwa na hakika kuwa tunatumia wakati na Mungu? (Tenga muda kando kila siku, fanya iwe muhimu.) •  Ni njia zipi tunaweza kumjumuisha Mungu katika maisha yetu ya kila siku? (Omba, soma Biblia, shukuru)

6. KUKUTANA NA MUNGU (Dakika 5)

(Mpe kila mtoto magugu ya kijani kibichi) Watu wengi husikia Habari Njema, ambayo ni zawadi ya wokovu, lakini wana wasiwasi zaidi juu ya shughuli zao za kila siku. Walitumia wakati wao mwingi kubishana juu ya mambo kujaribu kujifurahisha. Kutafuta vitu vya ulimwengu huu ni kama mbegu iliyoanguka kati ya miiba. Watu wanaweza kuwa na furaha ya kweli wanapokuwa na uhusiano wa kweli na Mungu, kupitia Mwanawe wa pekee, Yesu Kristo. Wacha tutumie muda kumwambia Mungu jinsi tunavyojuta kwa kuhangaika na kuorodhesha mambo ambayo tumehangaikia, tumwombe atusamehe na aahidi kutumia wakati mwingi pamoja naye, kuzungumza naye, kumsifu na kumwimbia, kuwa kimya pamoja naye.

SALA YA KUFUNGA:

Heavenly Father we know now that thorns refers to someone who hears the word, but the worries of this life and the deceitfulness of wealth choke the word, making it unfruitful. We come against that right now. Everyone that has heard this message nothing will be choked out but will produce fruit. Amen

CHUKUA AYA YA BIBLIA YA NYUMBANI:

Pakua na upe ‘Mstari wa Kumbukumbu ya Biblia ya Kiswahili ’ kwa kila mtoto.

Hiari: Pakua ‘Kitabu cha Shughuli’ cha Kiingereza kinachopatikana kwa ajili ya watoto na kinaweza kupakuliwa kutoka kwenye tovuti hii.

Chukua mbegu zao zilizopandwa za Moringa nyumbani, kumbuka kumwagilia kidogo kila siku

WIKI IJAYO: Hakikisha kuja wiki ijayo! Tutacheza mpira na tofauti! Rudisha Moringa yako wiki ijayo darasani.

BONYEZA Kiswahili Somo #5

 

SOWING SEEDS OF SUCCESS - MORINGA CURRICULUM

French Lingala
Swahili
French Creole
English
Yoruba
Sowing Seeds of Success Shona
Efik
Nuer
Dutch
Portuguese

SUPER FRUIT CURRICULUM

Swahili
Dutch
English

Chichewa
Nuer

A DROP OF HOPE

Drop of Hope Chichewa
Drop of Hope Swahili
Drop of Hope Portuguese
Drop of Hope French
Drop of Hope
Drop of Hope Nuer
Drop of Hope Yoruba
Drop of Hope Shona
Drop of Hope Efik
Drop of Hope Dutch

Kuponya Moyo Ulio Vunjika - Janga la Asili

Swahili
French
English
Dutch
Chichewa
Nuer
Portuguese
Yoruba
Twi
Efik

Kuponya Moyo Ulio Vunjika

KUPONYA MOYO ULIO VUNJIKA - MGOGORO WA CORONA

French
Dutch
Malawi
Portuguese
English
Yoruba
Swahili

 
Copyright ©  2024 www.UnitedCaribbean.com. All rights reserved. Disclaimer Click to Contact us
www.unitedcaribbean.com CONTACT (246) 425 1917 MAKE A DONATION