www.unitedcaribbean.com CONTACT DONATE
Contact Us
 
    nyumbani >>kua na kwenda

Kua na Kwenda

KUKUA NA UENDE UTANGULIZI ILI UKUE KATIKA ASILI NA KIROHO -

Karibu kwenye Mfululizo wetu wa mwisho wa 'Kuza na Uende' hii itaburudisha kumbukumbu ya watoto kuhusu jinsi mimea inakua, walichohitaji kwa ukuaji mzuri wa asili, jinsi ya kupogoa mimea na kupandikiza miti ya matunda.

Hiari: Pakua video ya Kiingereza ya 'Sehemu za Mmea'

Watakumbushwa kwamba Yesu ndiye mzabibu wa kweli, na Mungu Baba ndiye Mkulima.

Hiari: Pakua 'Yohana 15: 1' Mstari wa Msaada wa Kuona wa Biblia.

Watoto wanaweza kupaka rangi vielelezo hizi wanapofika darasani ili zitumike kusaidia kufundisha somo.

Mbegu huja kwa maumbo na ukubwa tofauti, lakini kila mbegu hubeba ndani yake uwezo wote na ahadi ya kile inaweza kuwa.

Hiari: Pakua Kiingereza 'Ni mimea gani inahitaji kukua' video

Kila mbegu ina kiinitete na duka la chakula, lililozungukwa na kulindwa na koti la nje la mbegu. Hifadhi ya chakula ni kubwa vya kutosha kuruhusu mmea kukua majani yake ya kwanza ili kuanza kuzalisha chakula chake. Chini ya hali nzuri, "kifungu" hiki kidogo kikamilifu kitakua na kuendeleza kuwa mmea mpya, ambao utatoa chakula na makazi, au uzuri tu, kwa sisi sote.

Hiari: Pakua ukurasa wa 'kuota kwa mbegu'.

 

Hiari: Pakua 'Visaidizi vya Kuona vya Biblia vya Kuota kwa Mbegu' ili utie rangi 
 

Ili kukua, kukuza na kuwa mmea mpya wenye afya, kila mbegu inahitaji viambato vichache vya msingi.

Hiari: Pakua Kiingereza 'What a Plant Needs to Survive' video ya muziki ya Kiingereza

Kumbuka watoto walijifunza kwamba wote wanahitaji aina tofauti za udongo, maji, mwanga wa jua, wakati na joto linalofaa ili kustawi na kukua.

Botanists watakuambia kwamba udongo huamua afya na nguvu ya mmea. Udongo bora, afya zaidi, matunda zaidi na yenye nguvu zaidi mmea utakuwa.

Tulijifunza hayo yote katika 'Mfano wa Mpanzi' katika Mtaala wetu wa Moringa(Mlonge) wa Kiswahili, Kupanda Mbegu za Mafanikio.

Hiari: Pakua video ya Kiingereza ya 'Mfano wa Mpanzi'

3 Kisha akawaambia mambo mengi kwa mifano, akasema: “Mpanzi alikwenda kupanda mbegu. 4 Alipokuwa akitawanya mbegu, baadhi zikaanguka njiani, ndege wakaja wakazila."

Mathayo 13:3-4

Mstari wa Msaada wa kuona wa Biblia..

 

Hiari: Pakua Bibilia ya Watoto: 'Mkulima na Mbegu' Swahili PowerPoint PDF.

www.bibleforchildren.org

Katika hadithi ya Yesu, mbegu inawakilisha neno la Mungu na udongo unawakilisha watu wanaosikia neno. Mara nyingi watu husikia neno la Mungu, lakini hawaelewi. Hawaichukui ndani. Hiyo ni kama mbegu kwenye njia ya waendao miguu. Yule mwovu huja na kuiondoa ile mbegu iliyopandwa mioyoni mwao kabla haijapata nafasi ya kukua maishani mwao.

5 Mbegu zingine ziliangukia kwenye ardhi yenye mawe, ambako hakukuwa na udongo wa kutosha. Zikakua haraka pale, kwa sababu udongo haukuwa na kina.

Mathayo 13:5

Hiari: Pakua Msaada wa Kuona wa Aya ya Biblia.

Ile mbegu iliyoanguka kwenye udongo wenye mawe ni wale wanaolisikia lile neno na kulipokea kwa furaha kubwa, lakini hali hiyo mpya ikishaisha na msisimko huo kuisha, wao hupeperuka kwa sababu hawana mizizi.

Hiari: Pakua Bibilia ya Watoto Kiswahili 'Mkulima na Mbegu' Kurasa za Kupaka rangi PDF

www.bibleforchildren.org

Mbegu iliyoanguka kati ya magugu inawakilisha watu wanaosikia neno la Mungu na kuamini yale linalosema, lakini hivi karibuni ujumbe huo unasongwa na mahangaiko ya maisha na tamaa ya kupata vitu vingi zaidi. Mbegu ikipandwa kwenye kundi la magugu, magugu yatachukua nafasi hivi karibuni!

Hiari: Pakua Bibilia ya Watoto Kiswahili 'Mkulima na Mbegu' Kazi za nyumbani za Kiswahili.

www.bibleforchildren.org

Mtu anayesikia neno la Mungu, anajaribu kuelewa linasema nini na kulifanya katika maisha yake ya kila siku ni kama udongo mzuri. Katika udongo mzuri, mbegu huota mizizi na kukua na kutoa mavuno mengi. Hiyo ndiyo aina ya udongo ambayo Yesu anataka tuwe. Wewe ni udongo wa aina gani?

Hiari: Pakua 'Mkulima na Mbegu' Video ya kiswahili

Wanasayansi watakuambia kuwa kila kiumbe hai kinahitaji maji, na mbegu sio tofauti.

Hiari: Pakua Kiingereza 'Kwa nini mimea inahitaji maji?' video

Maji ni muhimu kwa mbegu kwa sababu ndiyo huisaidia kunyonya virutubisho kutoka kwenye udongo na ndiyo huisaidia kuota. Mbegu hufanya hivyo kwa kunyonya maji na kuvunja ganda ili kuchukua mizizi.

Ndio maana katika Msururu huu tuna mfululizo mzima wa 'Kuza na Kwenda Maji'

Mwangaza wa jua hutoa joto na nishati inayohitajika kwa mbegu kukua na kukua.

Nuru ndiyo inayoionyesha njia iliyo juu na kuiruhusu kujua mahali pa kuweka majani yake. Pia husaidia kukuza matunda.

Hiari: Pakua Kiingereza 'Ni vyakula gani mimea inahitaji kukua?' video

Utajifunza yote kuhusu nuru na Nuru ya ulimwengu katika Msururu wa 'Kua na Uende Nuru' kwa Kiswahili.

Muda ni muhimu kwa kuota na kukua. Muda ni mchakato.

Huwezi kupunguza muda au kuharakisha; huenda kwa kasi yake yenyewe na kuruhusu mbegu kuota, kukua na kukua, mpaka kufikia ukuaji kamili na kuwa na matunda yenyewe.

Hiari: Pakua Kiingereza 'Miti hukua vipi?' video

Hatimaye, joto ni muhimu katika mchakato wa kuota. Ikiwa mbegu iko katika mazingira ambayo hayana joto linalofaa, uwezekano wake wa kufaulu ni mdogo sana, hata kama vitu vingine vyote vipo. Ikiwa ni moto sana, itakauka na ikiwa ni mvua sana, itaoza. Hali zote mbili za kupita kiasi zitasababisha kifo cha mbegu.

Viungo hivi vyote vitano ni muhimu, ikiwa mbegu itafungua ahadi kamili na uwezo inayobeba, na ikiwa itakua kama inavyokusudiwa kuwa.

Ndivyo ilivyo kwa Mkristo. Tunahitaji viungo fulani ikiwa tunataka kukua na kukua na kuzaa matunda na kukomaa.

Utajifunza zaidi katika Mfululizo wetu wa 'Kua na Kwenda Ukuaji wa Kiroho'

Katika Mathayo 7:25-27 tunaambiwa tusiyajenge maisha yetu juu ya mchanga bali tuyajenge juu ya mwamba. Mwamba huo ukiwa ni Kristo.

Hiari: Pakua Kiingereza 'Mtu mwenye hekima hujenga nyumba yake juu ya mwamba' wimbo

Yeye ndiye msingi pekee wa kudumu wa kujenga maisha yetu juu yake. Kila kitu kingine ni kama mchanga unaozama unaomeza na kuharibu, lakini Kristo atastahimili majaribu ya wakati.

Pia tunahitaji mwanga ili kujua njia ya kwenda. Kulingana na Zaburi 119:105, Biblia hutuangazia njia yetu na kuhakikisha kwamba hatujikwai au kwenda njia mbaya.

Hiari: Pakua vielelezo vya mstari wa Biblia.

Hakikisha unaingiza Neno ndani yako, ili usiangukie mambo mabaya au kuingizwa kwenye makosa. Ficha neno la Mungu moyoni mwako ili usimtende dhambi (Zab 119:11).

Mkristo pia anahitaji maji. Kwa nini ni muhimu? Kwa sababu kwanza sisi huja kwa Kristo, kutubu dhambi zetu, na kubatizwa kwa maji. Ubatizo wa maji ni muhimu kwa kila mwamini. Sio kile kinachokuokoa, lakini ni tendo la utii ambalo huweka muhuri wokovu wako.

Lakini basi ni Roho Mtakatifu atendaye wokovu mioyoni mwetu. Kwangu mimi, maji ni picha ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anatufunulia mambo katika Neno. Roho Mtakatifu anatufundisha. Roho Mtakatifu hutuongoza na ni ujazo wa Roho Mtakatifu ambao hutupa nguvu za kuishi maisha haya ya Kikristo. Yeye ni muhimu kwa kuzaa matunda kwa kila Mkristo.

Ni katika maisha yetu yote ambapo Mkristo huchanua na kukua hadi kuwa mtu ambaye Mungu anakusudia na kuwapanga kuwa. Kupitia wakati, Mungu anaweza kuondoa ya zamani na kuachilia mpya ndani yetu. Tunabadilishwa kutoka daraja moja la utukufu hadi lingine. Ni kidogo kidogo, hivyo kuwa na subira katika mchakato. Mungu ni mvumilivu sana nasi. Mabadiliko yatatokea kidogo kidogo, kama mbegu inayokua polepole.

Kila uzao hubeba ndani yake uwezo wote na ahadi ya kile inaweza kuwa - Kristo Kwanza

Wiki ijayo tutaanza Msururu wetu wa kuwa Kua na Kwenda - Mwanga Mfululizo

 

KUA NA KWENDA

Grow and Go English children's Curriculum
Grow and Go French children's curriculum

KUPANDA MBEGU ZA MAFANIKIO - MTAALA WA MORINGA

French
Swahili
Spanish
Yoruba
English
Dutch
Efik
Portuguese

MATUNDA MAKUBWA

Dutch
Swahili
Spanish
English
French
Chichewa

MAISHA MAPYA

New Life Swahili Child Evangelism Curriculum
New Life Yoruba Child Evangelism Curriculum
New Life Chichewa Child Evangelism Curriculum
New Life French Child Evangelism Curriculum
New Life Persian Child Evangelism Curriculum

KUPONYA MOYO ULIO VUNJIKA

French
Swahili
Spanish
Chichewa
Portuguese
English
Yoruba
Efik

KUPONYA MOYO ULIO VUNJIKA - MGOGORO WA CORONA

French
Dutch
Spanish
Portuguese
Malawi
English
Yoruba

 

 
 
Copyright ©  2022 www.UnitedCaribbean.com. All rights reserved. Disclaimer Click to Contact us
www.unitedcaribbean.com CONTACT (246) 425 1917 MAKE A DONATION