www.unitedcaribbean.com CONTACT DONATE
Contact Us
 
    nyumbani >>kua na kwenda >> kua na kwenda maji>>mwanga

Kua na Kwenda - MWANGA

Karibu kwenye - Kua na Kwenda MWANGA Mfululizo

#1 NURU - "Iwe nuru"
3 Mungu akasema, Iwe nuru; ikawa nuru. (MWANZO 1: 3)

Hiari: Pakua Msaada wa Kuona wa Aya ya Biblia ya Kiswahili.

BOFYA kutazama Somo lote la Kiswahili #1

#2 NURU - Yesu ni Nuru

Yesu Ni Nuru Ing'aayo - Alipotembea juu ya dunia hii, Yesu alikuwa katika biashara ya kuwakomboa wanadamu kutoka gizani. Bado anafanya hivyo hadi leo.

Yeye bado ni Nuru Ing'aayo na Mwokozi kwa wote wanaokuja Kwake Alisema, "Mimi ndimi nuru." Hakusema, “Mimi ni nuru katika Yerusalemu.” Alisema, “Mimi ndimi nuru ya ulimwengu.” Hiyo inajumuisha sisi.

Hiari: Pakua ukurasa wa rangi wa Kiswahili 'Nuru ya ulimwengu'

BOFYA kutazama Somo #2 lote la Kiswahili

#3 NURU - Mungu ni Nuru

“Mungu ni nuru na ndani yake hamna giza kamwe.” (1 Yohana 1:5b)

Wanafunzi walijua kwamba Yesu alikuwa Nuru ya ulimwengu, tulijifunza kwamba wiki iliyopita; Alikuwa amewaambia hivyo. Walikuwa wameona katika maisha Yake, maneno, na miujiza, taswira ya utukufu wa Mungu.

Yesu alipogeuzwa sura mlimani wanafunzi wangeweza kuona mng’ao wa kweli wa utukufu wa Mungu.

 
 

Uso wake uling’aa kama jua na mavazi yake yalikuwa meupe. Hakukuwa na shaka juu yake. Yesu alikuwa Mwana wa Mungu. Alikuwa akiangaza na utukufu wa mbinguni; nuru ya Mungu.

Hiari: Pakua ukurasa wa rangi wa 'Ubadilishaji'

BOFYA kutazama Somo #3 lote la Kiswahili

#4 MWANGA - Kutembea katika Nuru

Mfalme Daudi anatuambia“Neno lako ni taa ya miguu yangu, Na mwanga wa njia yangu.” Zaburi 119:105

Hiari: Pakua 'Zaburi 119:105 mchezo wa maze wa Kiswahili.

Neno la Mungu linatupa maagizo na linatuonyesha mahali pa kutembea na mahali pa kutotembea; kama vile tochi inavyonifanyia gizani. Neno lake linatuongoza katika ulimwengu wa giza linatusaidia tusianguke katika dhambi.

BOFYA kutazama somo lote #4

#5 MWANGA - Acha Nuru yako iangaze

Yesu hataki tuuweke Ukristo wetu kuwa siri. Anataka tuwaambie wengine kumhusu! Na je, unajua njia bora zaidi ni kuwaambia wengine kumhusu Yeye? Ni kuwatendea wengine mema.

BIBILIA YA WATOTO:

Katika Biblia Yesu anasimulia hadithi kuhusu kutenda mema inaitwa mfano wa Msamaria mwema.

Hiari: Pakua 'Msamaria Mwema.' Swahili PowerPoint PDF

Bibilia ya Watoto

Hiari: Pakua 'Msamaria Mwema.' Kurasa za Kuchorea za Kiswahili PDF

Bibilia ya Watoto

BOFYA kutazama somo lote #5

#6 NURU - Kuakisi Nuru

6  Mtu mmoja aitwaye Yohana alitumwa na Mungu 7  awaambie watu kuhusu hiyo nuru, ili kwa ushuhuda wake wapate kuamini.

(Yohana 1: 6-7)

Ikiwa tutaakisi nuru ya Yesu, ni lazima tukumbuke mambo kadhaa:
• Ni lazima tuelekeze nyuso zetu kwa Yesu.
• Hatupaswi kuruhusu kitu chochote kiingie kati yetu.

 

Tunapokumbuka mambo hayo mawili, tutaangazia nuru yake kwa ulimwengu mzima.

Hiari: Pakua ukurasa wa kupaka rangi kwa aya ya Biblia ya Kiswahili ya 'Yohana Mbatizaji'

BOFYA kutazama somo lote #6

Bofya ili kujifunza kuhusu Msururu wa MAJI

Bofya ili kujifunza kuhusu Kua na Kwenda Ukuaji wa Kiroho

 

GROW AND GO CURRICULUM

Grow and Go Swahili children's curriculum
Grow and Go English children's curriculum
Grow and Go Nuer children's curriculum
Grow and Go Chichewa children's curriculum
Grow and Go Lingala children's curriculum
Grow and Go Kihavu
Grow and Go French children's curriculum
Grow and Go Kinyarwanda

A DROP OF HOPE

Drop of Hope Chichewa
Drop of Hope Swahili
Drop of Hope Portuguese
Drop of Hope French
Drop of Hope
Drop of Hope Nuer
Drop of Hope Yoruba
Drop of Hope Shona
Drop of Hope Efik
Drop of Hope Dutch

SOWING SEEDS OF SUCCESS - MORINGA CURRICULUM

French Lingala
Swahili
French Creole
English
Yoruba
Sowing Seeds of Success Shona
Efik
Nuer
Dutch
Portuguese

SUPER FRUIT CURRICULUM

Swahili
Dutch
English

Chichewa
Nuer

NEW LIFE CURRICULUM

New Life Yoruba Child Evangelism Curriculum
New Life Swahili Child Evangelism Curriculum
New Life Chichewa Child Evangelism Curriculum
New Life French Child Evangelism Curriculum
 
New Life Persian Child Evangelism Curriculum

 
Copyright ©  2024 www.UnitedCaribbean.com. All rights reserved. Disclaimer Click to Contact us
www.unitedcaribbean.com CONTACT (246) 425 1917 MAKE A DONATION