Contact Us
    home>> kupanda mbegu ya yesu >> mkuu wa mahema >> hatua 4 >> hatua 5

Kupanda Mbegu ya Yesu - Hatua #5

Follow Me Kids Discipleship Training following the KIMI Tabernacle Principal of childrens ministry Follow Me Kids Discipleship Training following the KIMI Tabernacle Principal of childrens ministry Follow Me Kids Discipleship Training following the KIMI Tabernacle Principal of childrens ministry

Shughuli za Korti ya Ndani

Kidole cha tano ndio ndogo ikitukumbusha kwamba unahitaji kufanya mafundisho kidogo.

Hatua ya 5: Kufundisha Somo

a. Pitia: Andika maswali maalum kutoka kwa somo la mwisho. Ni zaidi kuona jinsi ulivyofundisha vizuri. (Ikiwa ulifundisha vizuri, watakumbuka vizuri.) Pia itakupa nafasi ya kupitia kitu chochote kilichokosa

Active Competitive Games

1) Michezo ya Kufungua au Kukaribisha

 

2) Michezo ya Ushindani

KIMI Ministry Pattern

3) Kwaya za Sifa Tendaji

 

4) Wimbo wa Ibada

 

5) Kufundisha kwa kasi

 

6) Kukutana na Mungu

b. Fundisha Mstari wa Biblia ya Kumbukumbu

. Wafundishe kwa njia ya kukumbukwa ya kufurahisha

. Kuwa tayari kabisa. - Ikiwa unahitaji noti, ziwe nazo mahali ambapo unaweza kuzitazama

Tunatumia matoleo mafupi ya maandiko, lakini watoto wakubwa wanaweza kuhamasishwa kukariri aya nzima.

Mwongozo wa kufundisha Mstari wa Biblia ya Kumbukumbu

. Kuwa mbunifu

. Tumia vitu

. Jumuisha shughuli zinazofanana na mchezo

Kumbukumbu ya Mstari wa Biblia Njia za Kufundisha

1. Nyayo:

Andika mstari wa kumbukumbu uliokusudiwa kwenye nyayo soma aya hiyo kwa sauti kwa kikundi au darasa.
a. Uliza kikundi kurudia kifungu pamoja nawe.
b. Pata mtu mmoja wa kujitolea atembee nyayo akirudia fungu hilo Ondoa neno moja muhimu kutoka kwenye mstari wa nyayo uwape kutembea tena.
c. Ondoa neno lingine na kurudia hatua ya awali.
d. Endelea mpaka mtoto atakapoweza kusema aya kutoka kwa kumbukumbu bila ukumbusho ulioandikwa.
 
 

2. Mchezo wa puto:

Acha timu 2 za watoto zijipange wakishika kadi au baluni zenye maandishi ya Biblia yaliyoandikwa juu yao neno moja kwa kila kadi au puto.

a. Changanya watoto wote kwa kuwafanya wazunguka-zunguka, kisha changamoto timu zirudi sawa.
b. Shangilia mshindi.
c. Acha watoto wote warudie aya hiyo.

d. Waangushe nje ya utaratibu tena lakini wakati huu chagua watoto warudie aya bila kuona imewekwa sawa.

e. Vunja kifungu kando kwa watoto wadogo.

3. Hoja za mkono: Tengeneza mwendo wa kwenda na maneno.

4. Kupiga ngoma: Tengeneza wimbo wako mwenyewe kwa aya ambayo inaweza kuimbwa kwa kupiga makofi, kuruka au kucheza. Anza dansi na ngoma. Fanya mahadhi ya aya kwa densi ya ngoma.

5. Kuruka kwa dansi.

Badilisha aya hiyo iwe wimbo na uruke kama aya ikiwa inasomwa, ukiimba unaporuka.

6. Wimbo wa mkono: Yohana 3: 16

Kwa (piga makofi mkono wa kushoto pamoja) Mungu (piga makofi mkono wa kulia pamoja) kwa hivyo (piga makofi kwa pamoja) penda (piga makofi mkono wa kushoto pamoja) (piga makofi mkono wa kulia pamoja) ulimwengu, (piga makofi mikono yote pamoja kwa kasi na haraka) nk.

Hii daima husababisha raha nyingi na kicheko.

7. Sauti za kipuuzi: Acha watoto wafanye mazoezi ya aya na sauti tofauti za tabia za "kijinga" - Mfano: "Panya mdogo" (ya juu, ya kubana), 'inguruma' kama Simba au sauti ya roboti (monotone, staccato)

8. Mchezo wa kusimama: Gawanya darasa kuwa tatu, timu moja inasimama na kuimba, "Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti." Timu inayofuata inasimama na kuimba, "lakini zawadi ya Mungu ni uzima wa milele" Timu nyingine inasimama na kupiga kelele "katika Kristo Yesu Bwana wetu.". Timu ya mwisho inasimama na kupiga kelele "Warumi 6:23!" Kuwa na mashindano kama ni upande gani unaweza kusema sehemu yao ya aya kwa sauti kubwa na kali.

9. Kupitisha kifurushi: Funga zawadi kidogo na tabaka nyingi za karatasi. Kwenye kila safu andika aya hiyo na kalamu nyeusi. Pitisha kifurushi na aya iliyoandikwa juu yake. Cheza muziki, au ngoma, kisha uisimamishe! Yeyote aliye na kifungu hicho anasema kifungu cha kumbukumbu hufunua zawadi hiyo na kuipitisha. Hatimaye watoto wengi watapata nafasi na wote wataisikia mara kadhaa na mwishowe mtu anapata zawadi kidogo.

10. Maigizo.

Kwa maana Mungu aliupenda ulimwengu sana.

Au Long kuruka kwa Yesu

(Warumi 3:23)

'Kwa sababu wote wamefanya dhambi, na kupungukiwa na utukufu wa Mungu'


Wafanye watoto kujaribu na kuruka kwa Yesu kwa muda mrefu, kwani kila mmoja anashindwa angalia kwamba 'alipungukiwa' kufikia Yesu kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu.

Haijalishi wanajitahidi vipi hawawezi kumfikia Yesu kwa nguvu zao wenyewe.

The group got actively involved in all aspects of the training

The group got actively involved in all aspects of the training

Step 5

Step 5

Step 5

Mafunzo ya KIMI katika Parimaribo, Suriname

11. Tofauti za nguo:

Wasichana waliovaa rangi ya waridi, inua mikono na sema aya ya kumbukumbu.

Wavulana wamevaa mashati ya rangi ya kijani, inua mikono yao au simama na sema aya ya kumbukumbu.


12. Kutupa mpira:

Tupa mpira wa pwani wa ulimwengu kutoka kwa mtoto mmoja kwenda kwa mtoto kila mtoto akisema neno moja la aya ... KWA (tupa mpira) MUNGU (tupa mpira juu) HIVYO (tupa mpira chini) UPENDWA (tupa mpira kushoto - endelea kupata kasi na ngumu unapoisoma aya hiyo. Fanya iwe ya kufurahisha!)

 

c) Kufundisha kwa kasi

 

Kuonekana hapa mafunzo ya nne ya KIMI Suriname ambayo yalifanyika katika kanisa la Evangelic Center Suriname katika mji mkuu wa Parimaribo.

Makanisa kumi na mbili tofauti yalikuja pamoja kwa mafunzo haya, pamoja na waalimu wengi wa Klabu ya watoto.

KIMI Parimaribo Suriname training 2013

Tumia Vifaa vya kuona ambavyo vinaweza kupakuliwa kutoka kwa wavuti hii.

The students actively took part in the teaching and there was a great sense of fun and enthusiasm.

The students actively took part in the teaching and there was a great sense of fun and enthusiasm.

The students actively took part in the teaching and there was a great sense of fun and enthusiasm.

Mafunzo ya KIMI katika Nicharie, Suriname

The group got actively involved in all aspects of the training

The group got actively involved in all aspects of the training

The group got actively involved in all aspects of the training

Mafunzo ya KIMI katika French Guyana

Bonyeza ili uone Hatua 6

 

SOWING SEEDS OF SUCCESS - MORINGA CURRICULUM

French Lingala
Swahili
French Creole
English
Yoruba
Sowing Seeds of Success Shona
Efik
Nuer
Dutch
Portuguese

SUPER FRUIT CURRICULUM

Swahili
Dutch
English

Chichewa
Nuer

A DROP OF HOPE

Drop of Hope Chichewa
Drop of Hope Swahili
Drop of Hope Portuguese
Drop of Hope French
Drop of Hope
Drop of Hope Nuer
Drop of Hope Yoruba
Drop of Hope Shona
Drop of Hope Efik
Drop of Hope Dutch

Kuponya Moyo Ulio Vunjika - Janga la Asili

Swahili
French
English
Dutch
Chichewa
Nuer
Portuguese
Yoruba
Twi
Efik

Kuponya Moyo Ulio Vunjika

KUPONYA MOYO ULIO VUNJIKA - MGOGORO WA CORONA

French
Dutch
Malawi
Portuguese
English
Yoruba
Swahili

 
Copyright ©  2024 www.UnitedCaribbean.com. All rights reserved. Disclaimer Click to Contact us
www.unitedcaribbean.com CONTACT (246) 425 1917 MAKE A DONATION