www.unitedcaribbean.com CONTACT DONATE
Wasiliana nasi
 
    nyumbani >> utangulizi >> kikao 5 >> kikao 6

KIKAO # #6

Alifufuka kutoka kwa wafu

Karibu, watoto wanapofika wape rangi kwenye kurasa za kuchorea na vifaa vya kuona ambavyo vitatumika wakati wa kikao.

PAKUA Vifaa Vya Kuona Kiswahili

PAKUA Kipindi cha Kiswahili # 6 Kufundisha 
 

Video nyingi za Muziki wa Kiswahili zimepakuliwa ili kukusaidia katika kusifu na Kuabudu kwa watoto

PAKUA Video za Muziki wa Kiswahili

MAPITIO:
Kipindi cha mwisho tulijifunza kwamba Mungu alitatua shida ya kujitenga na mwanadamu kwa kumtuma Yesu mwanawe, ambaye ni Mungu, na ambaye aliishi maisha kamili, yenye nguvu lakini akafa msalabani kwa sababu anatupenda na kwa hivyo dhambi zetu zinaweza kusamehewa. Alilipa adhabu au bei ya dhambi zetu.

MAPITIO:

PAKUA Video ya Kiswahili ya Kufundisha

Wiki hii tutajifunza kwamba Alifufuka kutoka kwa wafu, na yuko Mbinguni sasa, akitupatiazawadi ya BURE ya uzima wa milele.

HADITHI YA BIBLIA:

PAKUA Video ya uhuishaji kupongeza Usomaji wa Biblia.

(Sauti za kunyamazisha zimeundwa ili mwalimu asome mistari ya Biblia wakati video ya uhuishaji inacheza)

Baada ya Sabato, siku ya kwanza ya jumailipopambazuka, Mary Magdalene na yule Maria mwingine (Wape wasichana wawili, wape vitambaa kufunika kichwa) wakaenda kuona kaburi. Ikawa ghafla tetemeko kubwa la nchi; (malaika aliyevaa kitambaa cheupe na ukanda wa dhahabu) kwa malaika wa Bwana, akishuka kutoka mbinguni, akaja na kulibingirisha lile jiwe na kukaa juu yake. (Kabla ya somo tengeneza kaburi kwa kutumia viti na moja mbele kuwakilisha jiwe) Muonekano wake ulikuwa kama umeme, na mavazi yake meupe kama theluji. Kwa kumwogopa walinzi walitetemeka na kuwa kama watu waliokufa. (Wapea wavulana wawili, wakiwa wamejihami na fimbo ambao huanguka chini kama watu waliokufa)

KUFUNDISHA:

PAKUA Video Ya Kufundisha Kiswahili

Ninashuku kuwa akinaMariamu wawili waliogopa sana na haya yote. (Wasichana wawili, wakitetemeka na kushikana kwa kila mmoja kwa hofu)

Mjumbealielewa jinsi walivyohisi na akasema, "Msiogope; najua kwamba mnamtafuta Yesu aliyesulubiwa. Hayuko hapa, kwa maana amefufuka kama alivyosema. Njoni, mtazame mahali amelala.”

(Malaika huwachukua wasichana ndani ya kaburi)

(Tumia Mat. 28: 6 msaada wa kuona)

PAKUA Mstari wa Biblia Vifaa Vya Kuona

"Hapana!" walisema.

"Ndio njia!" Alisema mjumbe. “Njoo uangalie kaburini. Hayupo hapa tena! "

"Yuko wapi?"waliuliza.
"Yuko njiani kwenda Galilaya," mjumbe alisema. (Wanawakewanaonekanakushtuka)

"Tufanye nini?"wakauliza wale wanawake.

"Una kazi muhimu sana," malaika alisema. “Nenda uwatafute wale wanafunzi wengine. Waambie Yesu yuhai! Waambie waende Galilaya kumlaki.”

Basi wakaenda. Lakini njiani, Yesu alikutana nao. (Mtoto aliyetengwa kuwa Yesu, jaribu kumtumia mvulana huyo huyo)

Wakamkimbilia. Walianguka chini na kushikilia miguu yake, wakilia kwa furaha. Walifurahi sana!

Lakini Yesu alisema vile vile kama malaika alisema: Ndipo Yesu akawaambia, "Msiogope. Nenda ukawaambiendugu zangu waende Galilaya. Wataniona huko.”

PAKUA Mstari wa Biblia Vifaa Vya Kuona

(Tumia Mat. 28:10 msaada wa kuona)

Wanawake walisema, "Hatuogopi tena! Tuliogopa kwamba hatutakuona tena. Lakini sasa umerudi! ”

Yesu alisema, "Najua huogopi kutoniona. Ninasema huna haja ya kuogopa vitu vingine - mambo makubwa. "

"Ni mambo gani makubwa?" Aliuliza Marys.

"Watu wengi wanaogopa kufa," alisema. “Lakini nilipigana vita na kifo na NIMESHINDA! Kifo kinashindwa. Sasa kama nilivyokuambia nenda uwaambie marafiki zangu wengine wakutane nami Galilaya.” (Wasichana hutoka)

Basi wale wanawake wawili wakaenda wakawaambia Mitume na wengine wote. Walikuwa wa kwanza kusikia Habari Njema kwamba Yesu alikuwa hai - kwamba alikuwa ameshindakifo. Walikuwa wa kwanza kuambiwa kushiriki hiyo Habari Njema na wengine - ili wasiogope tena.

Nami nitakuambia kitu: Kwa muda mrefu sana, Wakristo walikuwa na wakati mgumu sana. Kwa mamia ya miaka, Wakristo wengi waliuawa kwa kumfuata Yesu.

Lakini moja ya mambo ambayo watu waliona ni kwamba Wakristo hawakuogopa kufa. Walijua kwamba Yesu alishinda kifo.

Yesu alikuwa amewaonyesha kwamba hawakuhitajikuogopa tena.

PAKUA Kuchorea Ukurasa Vifaa Vya Kuona

Jumapili ya kwanza ya Ufufuo

PAKUA Bibilia Ya Watoto 'Pasaka ya kwanza' Video ya kusoma aya ya Biblia

PAKUA Bibilia Ya Watoto 'Pasaka ya kwanza' Sauti Video ya Kusoma Mstari wa Biblia

Bibilia Ya Watoto

Jumapili ya kwanza ya Ufufuo

PAKUA Bibilia Ya Watoto 'Pasaka ya kwanza' PowerPoint Ya Kiswahili

PAKUA Bibilia Ya Watoto 'Pasaka ya kwanza' Kiswahili PDF

Bibilia Ya Watoto

Jumapili ya kwanza ya Ufufuo

PAKUA Biblia Kwa Watoto 'Pasaka ya kwanza' kufundisha nyenzo kitabu cha kuchorea cha Kiswahili

PAKUA Biblia Kwa Watoto 'Pasaka ya kwanza' PDF

Bibilia Ya Watoto

AYA YA KUMBUKUMBU YA BIBLIA:

6 Hayupo hapa; kwani amefufuka kama alivyosema. Njoni, mpatazame mahali alipolazwa.   Mathayo 28:6

(Tumia Mistari ya kuona ya Biblia, mpe mtoto kila kifungu cha Kumbukumbu aende nacho nyumbani)

PAKUA Mstari wa Biblia Vifaa Vya Kuona

MAJADILIANO:

  • Ninashangaa akina Mary walisikia nini ndani wakati wanasema mtetemeko wa ardhi na malaika.
  • Ninashangaa ni nini walifikiria na kuhisi wakati malaika na Yesu aliwaambia hawakupaswakuogopa.
  • Nashangaa ikiwa wakati mwingine waliogopa hata hivyo.
  • Nashangaa ikiwa umewahikuogopa sana kwamba usingeweza kulala usiku.
  • Nashangaa, katika siku hizi za ujinga ikiwa unajisikiawasiwasi au hofu.

Mahubiri ya Watoto juu ya Mathayo 28: 1-10 - Gary Neal Hansen - (Kiingereza)

Ninashangaa ni nini kitatokea ikiwa unakumbuka kwamba Yesu yuko hai, na kwamba yuko pamoja nawe wakati unaogopa.

(Hiari: Cheza wimbo wa kitendo cha Shairi la Wokovu la Kiingereza)

PAKUA Wimbo wa Kiingereza 'Shairi la Wokovu'

MAOMBI:
Yesu anagonga mlango wa moyo wako...

(Tumia kifungu cha kuona cha Biblia)

Je, unataka kuomba na kumwuliza moyoni mwako?

PAKUA 'Piga hodi mlangoni' vielelezo vya biblia za Kiswahili

(Unaweza kutaka watoto warudie baada yako sala hii)

Ikiwa unataka kumpa Yesu maisha yako, tafadhali omba sala hii baada yangu.

“Baba wa Mbinguni - asante kwa kunipazawadi ya uzima - hapa kwenye ardhi yako nzuri, - asante kwamba unataka kunipa - zawadi ya bure ya uzima wa milele. - Najua kuwa siwezi kuwa mzuri vya kutosha - kupata zawadi hii ya bure, - siwezikustahili kamwe - au kufanya kazi kwa bidiikuipata.

Najua sasa – dhambi hiyo inanizuia kupata zawadi hii. - Na najua sisi sote ni wenye dhambi, tumetengwa na Wewe. - Ninaelewa sasa - kwamba lazima kuwe na njia tofauti - na kuna njia yako! -

Najua kuwa wewe ni mwenye upendo - na hautakikuniadhibu - lakini pia najua kuwa wewe ni mwadilifu - na lazima uiadhibu dhambi. - Nina shida kubwa - nina shida kubwa - lakini ninakushukuru kwa kutatua shida hiyo - kwa kumtuma mwanaoYesu.- Asante kwamba Yesu aliishi maisha kamili na yenye nguvu. - Asante Yesu - kwamba ulikuwa tayari kufa msalabani - kulipa adhabu, - bei, kwa dhambi zangu. - Asante - kwamba Ulifufuka kutoka kwa wafu - siku ya tatu - na wewe uko Mbinguni sasa - unanipazawadi ya bure ya uzima wa milele. Ninatakakugeuka kutoka kwa njia zangu mbaya, mbaya. -Vitu vyote ambavyo mimi hufanya, - au sifanyi, - fikiria na sema - ambavyohavikufurahishi, - ninatubu, - samahani kweli, - ninaacha njia zangu za zamani sasa. - Tafadhali nisafishe - na unisamehe - dhambi zangu - nataka kukufuata. - Tafadhali njoo maishani mwangu - na udhibiti, - napokeazawadi hii kwa Imani - kwa moyo wa kushukuru, - asante kwa kunikaribisha - katika Famili ya Mungu. - Amina”

 

DOWNLOAD Swahili Visual aids for boys and girls.

 

CHUKUA AYA YA BIBLIA YA NYUMBANI

Chapisha aya ya Biblia ya Kuchukua Nyumbani moja kwa kila mtoto. Mpe kila mtoto faili ya kushikilia vifaa vyao vya Kuchukua nyumban

PAKUA Mstari wa Biblia Vifaa Vya Kuona

Leo tunayo zawadi maalum ya bure kwako alamisho.

PAKUA Alamisho

CHUKUA SHUGHULI ZA NYUMBANI:

 

PAKUA Biblia ya Watoto Kiswahili 'Jumapili ya kwanza ya Ufufuo' Kitabu cha Kuchorea

Biblia Kwa watoto » Kushusha Biblia bure (bibleforchildren.org)

KIKAO KIFUATACHO:
Sasa kwa kuwa umempa Yesu maisha yako, utajifunza juu ya ahadinzuri ambayo Baba yetu wa Mbinguni alitoa. Na kazi unayotakatufanye.

 

New Life Curriculum
Jewish Yeshua Hamashiach childrens curriculum

Kuponya Moyo Ulio Vunjika

A DROP OF HOPE

Drop of Hope Chichewa
Drop of Hope Swahili
Drop of Hope Portuguese
Drop of Hope French
Drop of Hope
Drop of Hope Nuer
Drop of Hope Yoruba
Drop of Hope Shona
Drop of Hope Efik
Drop of Hope Dutch

SOWING SEEDS OF SUCCESS - MORINGA CURRICULUM

French Lingala
Swahili
French Creole
English
Yoruba
Sowing Seeds of Success Shona
Efik
Nuer
Dutch
Portuguese

SUPER FRUIT CURRICULUM

Swahili
Dutch
English

Chichewa
Nuer
 
Copyright ©  2024 www.UnitedCaribbean.com. All rights reserved. Disclaimer Click to Contact us
www.unitedcaribbean.com CONTACT (246) 425 1917 MAKE A DONATION