www.unitedcaribbean.com CONTACT DONATE
Wasiliana nasi
 
    nyumbani >> utangulizi >> kikao 3>> kikao 4

KIKAO #4

Pamoja na Yesu mambo yote yanawezekana, amini tu

Karibu, watoto wanapofika wape rangi kwenye kurasa za kuchorea na vifaa vya kuona ambavyo vitatumika wakati wa kikao.

PAKUA Vifaa Vya Kuona Kiswahili

PAKUA Kipindi cha Kiswahili # 4 Kufundisha 
 

Video nyingi za Muziki wa Kiswahili zimepakuliwa ili kukusaidia katika kusifu na Kuabudu kwa watoto

PAKUA Video za Muziki wa Kiswahili

MAPITIO:

Kumbuka tulijifunza kwamba Mungu alituumba na sisi ni wa ajabu na tumeumbwa kwa kushangaza, lakini kumbuka dhambi iliingia ulimwenguni na dhambi hututenganisha na Mungu, hilo ni shida kubwa na kikao kilichopita tulijifunza jinsi Mungu alivyotatua shida hiyo kwa kumtuma Mwanawe Yesu, ambaye ni Mungu na ambaye aliishi maisha kamili na yenye nguvu.

 

PAKUA Kiswahili 'Yesu Anyamazisha Dhoruba Baharini' kitabu cha kuchorea PDF

PAKUA 'Mathayo 19: 26b' ukaguzi wa misaada ya kuona

Kipindi hiki tutajifunza kuwa pamoja na Yesu mambo yote yanawezekana ikiwa tu tunamwamini na kumtumaini. Hali yoyote iliyokufa au kufa katika maisha yetu Anaweza kurejesha na kuponya.

 

HADITHI YA BIBLIA: Marko 5:21-24; 35-43

PAKUA Video ya uhuishaji kupongeza Usomaji wa Biblia.

(Sauti za kunyamazisha zimeundwa ili mwalimu asome mistari ya Biblia wakati video ya uhuishaji inacheza)

21 Hata Yesu alipokwisha kuvuka kurudia ng'ambo katika kile chombo, wakamkusanyikia mkutano mkuu; naye alikuwa kando ya bahari.
22 Akaja mtu mmoja katika wakuu wa sinagogi, jina lake Yairo; hata alipomwona, akaanguka miguuni pake,

Kwa hiari: PAKUA Video ya kufundisha Kiingereza

23 akimsihi sana, akisema, Binti yangu mdogo yu katika kufa; nakuomba uje, uweke mkono wako juu yake, apate kupona, na kuishi.
24 Akaenda pamoja naye; mkutano mkuu wakamfuata, wakimsonga-songa.

35 Hata alipokuwa katika kunena, wakaja watu kutoka kwa yule mkuu wa sinagogi, wakisema, Binti yako amekwisha kufa; kwani kuzidi kumsumbua mwalimu?
36 Lakini Yesu, alipolisikia lile neno likinenwa, akamwambia mkuu wa sinagogi, Usiogope, amini tu.
37 Wala hakumruhusu mtu afuatane naye, ila Petro, na Yakobo, na Yohana nduguye Yakobo.
38 Wakafika nyumbani kwa yule mkuu wa sinagogi, akaona ghasia, na watu wakilia, wakifanya maombolezo makuu.
39 Alipokwisha kuingia, akawaambia, Mbona mnafanya ghasia na kulia? Kijana hakufa, bali amelala tu.
40 Wakamcheka sana. Naye alipokwisha kuwatoa nje wote, akamtwaa babaye yule kijana na mamaye, na wale walio pamoja naye, akaingia ndani alimokuwamo yule kijana.
41 Akamshika mkono kijana, akamwambia, Talitha, kumi; tafsiri yake, Msichana, nakuambia, Inuka.
42 Mara akasimama yule kijana, akaenda; maana alikuwa amepata umri wa miaka kumi na miwili. Mara wakashangaa mshangao mkuu.
43 Akawaonya sana, mtu asijue habari ile; akaamuru apewe chakula.

Kwa hiari: Kusaidia kufundisha

PAKUA 'Biblia ya Watoto' Kiingereza 'Msichana aliyeishi mara mbili' Video ya Kusoma Mstari wa Biblia

PAKUA 'Biblia ya Watoto' Kiingereza 'Msichana aliyeishi mara mbili' Sauti Video ya Kusoma Mstari wa Biblia

(bibleforchildren.org)

PAKUA 'Biblia ya Watoto' Kiingereza 'Msichana aliyeishi mara mbili' PowerPoint

PAKUA 'Biblia ya Watoto' Kiingereza 'Msichana aliyeishi mara mbili' PDF

Biblia Kwa watoto » Kushusha Biblia bure (bibleforchildren.org)

PAKUA 'Biblia ya Watoto' Kiingereza 'Msichana aliyeishi mara mbili' Kitabu cha Kuchorea PDF

Biblia Kwa watoto » Kushusha Biblia bure (bibleforchildren.org)

KUFUNDISHA / MICHEZO:
Ikiwa ungekuwa mgonjwa, wazazi wako wangefanya nini? Ikiwa ungekuwa na maumivu ya tumbo au maumivu ya kichwa, wanaweza kukupa dawa, na kusugua tumbo lako na subiri kuona ikiwa itakufanya ujisikie vizuri. Lakini vipi ikiwa haukupata nafuu? Je! Ikiwa ungeugua sana hivi kwamba wazazi wako walidhani unaweza kufa? Wangefanya nini basi? Wangekupeleka kwa daktari mara moja! Wangefanya kila linalowezekana kukusaidia upone.

Leo, hadithi yetu ya Bibilia inamuhusu mtu anayeitwa Jairo.

(Tenga mvulana aweke kanga juu ya mabega yake na ukanda kiunoni)

Yairo alikuwa na binti ambaye alikuwa mgonjwa sana.

PAKUA Mstari wa Biblia Vifaa Vya Kuona

(Tenga msichana, amlaze chini pembeni ya chumba amefunikwa kitambaa) Kwa kweli, alikuwa na hakika kuwa atakufa na angefanya chochote kwa uwezo wake kumsaidia apone. Yairo alikuwa mtawala hekaluni na alikuwa amesikia juu ya jinsi Yesu alivyokuwa akiponya watu wengi, kwa hivyo alipomwona Yesu, (Tenga mvulana, aliyevaa kama Yesu) alikimbia kwenda kumlaki mara moja. Akaanguka miguuni pa Yesu. "Binti yangu ni mgonjwa na yuko karibu kufa," alisema. "Tafadhali njoo uweke mikono yako juu yake; umponye ili aweze kuishi."

Yesu alifanya nini? Je! Alisema, "Mpe msichana aspirini mbili na ikiwa hana afya asubuhi, nipigie simu?" Bila shaka hapana! Mara Yesu alianza kutembea na Yairo kuelekea nyumbani kwake ili amponye msichana huyo.

Walipokuwa wakitembea katika mitaa ya mji, (Yesu na Yairo wanatembea pamoja) wanaume wengine walimwendea Yairo na kumwambia, (Kikundi cha wavulana kinatembea na kujifanya wamekasirika na kuzungumza naye) "Binti yako amekufa , hakuna haja ya kumsumbua Yesu sasa." La hasha! Habari mbaya gani. Yairo alikuwa amempata Yesu na walikuwa njiani kumponya binti yake - na sasa alikuwa amekufa. Jairo alikuwa amevunjika moyo, (Yairo anashika kichwa na kulia) lakini Yesu hakujali kile watu walisema. Akamgeukia Yairo na kusema, "Usiogope; amini tu."

Walipofika nyumbani kwa Yairo, kulikuwa na watu wengi pale na wote walikuwa wakilia. (Kikundi cha wasichana wanaigiza watu wanaoomboleza wanaolia) Yesu alisema, "Kwa nini unalia? Msichana hajafa, amelala."
Je! Unajua watu walifanya nini? Walimcheka Yesu! (Umati wa watu huanza kucheka na kubeza) Je! Unaweza kufikiria hivyo? Walimcheka Yesu!

Yesu aliwaambia watu wote waondoke na akamchukua mama na baba na wanafunzi Wake watatu wa karibu kabisa na kuingia katika chumba alichokuwa msichana huyo. (Yesu wanafunzi na wazazi huenda kwa yule msichana) Alimshika msichana huyo mkono na kusema, "Msichana, amka!" Mara yule msichana alisimama na kuanza kuzunguka chumba. (Msichana hufanya hivyo tu) Wazazi wake walishangaa! (Wazazi wanafanya kushangaa na kumshukuru Mungu.)

Tunaweza kujifunza nini kutoka kwa hadithi ya Yairo?

• Katika hadithi yake tuliona jinsi Yairo alimpenda binti yake na angemfanyia chochote. Hiyo ni kweli zaidi juu ya upendo wa Baba yetu wa Mbinguni.
• Mungu anawapenda watoto wake na siku zote atafanya yaliyo bora kwao.
• Jambo lingine tunalojifunza kutoka kwa hadithi hii ni kwamba kwa Mungu, vitu vyote vinawezekana. Binti ya Yairo alikuwa amekufa - hali ilikuwa haina tumaini!

Lakini Yesu akasema, "Usiogope; amini tu." Unapokabiliwa na hali inayoonekana kuwa isiyo na matumaini, kumbuka maneno ya Yesu, "Amini tu!"

AYA YA KUMBUKUMBU YA BIBLIA:

25 Yesu akamwambia, Mimi ndimi huo ufufuo, na uzima. Yohana 11:25a

(Tumia Mistari ya kuona ya Biblia, mpe mtoto kila kifungu cha Kumbukumbu aende nacho nyumbani)

PAKUA Mstari wa Biblia Vifaa Vya Kuona

MAJADILIANO:
1. Je! Kuna mtu yeyote katika familia yako amewahi kufa?
2. Je! Hiyo ilikufanya ujisikieje?
3. Ulishughulikia vipi maumivu?
4. Je! Ulielezeaje hisia zako?
5.Ulikuwa na shida kulala, unapata ndoto mbaya?
6. Je! Uliwezaje kuishi shuleni?
7. Je! Unaweza kushiriki hadithi kidogo juu ya mtu aliyekufa?
8. Je! Unataka kuchora picha kuelezea jinsi ulivyohisi?

MAOMBI:
Baba mpendwa, tunashukuru kwa upendo ulio nao kwa watoto wako. Tusaidie sisi, watoto wako, kukumbuka kuwa vitu vyote vinawezekana ikiwa tunakuamini tu na kukuamini. Kwa jina la Yesu tunaomba. Amina.

CHUKUA AYA YA BIBLIA YA NYUMBANI

Chapisha aya ya Biblia ya Kuchukua Nyumbani moja kwa kila mtoto. Mpe kila mtoto faili ya kushikilia vifaa vyao vya Kuchukua nyumban

PAKUA Mstari wa Biblia Vifaa Vya Kuona

KIKAO KIFUATACHO:
Tutajifunza kwamba Yesu alikufa msalabani kwa sababu alitupenda na kwa hivyo dhambi zetu zinaweza kusamehewa. Alikufa kulipa adhabu ya dhambi zetu.

Mstari Mkubwa wa Bibilia ya Bibilia:

16 Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, hata akamtoa Mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminiye asipotee, bali awe na uzima wa milele.   YOHANA 3:16

 

New Life Curriculum
Jewish Yeshua Hamashiach childrens curriculum

Kuponya Moyo Ulio Vunjika

A DROP OF HOPE

Drop of Hope Chichewa
Drop of Hope Swahili
Drop of Hope Portuguese
Drop of Hope French
Drop of Hope
Drop of Hope Nuer
Drop of Hope Yoruba
Drop of Hope Shona
Drop of Hope Efik
Drop of Hope Dutch

SOWING SEEDS OF SUCCESS - MORINGA CURRICULUM

French Lingala
Swahili
French Creole
English
Yoruba
Sowing Seeds of Success Shona
Efik
Nuer
Dutch
Portuguese

SUPER FRUIT CURRICULUM

Swahili
Dutch
English

Chichewa
Nuer
 
Copyright ©  2024 www.UnitedCaribbean.com. All rights reserved. Disclaimer Click to Contact us
www.unitedcaribbean.com CONTACT (246) 425 1917 MAKE A DONATION