www.unitedcaribbean.com CONTACT DONATE
Wasiliana nasi
 
    nyumbani >> utangulizi >> kikao 1>>kikao 2

KIKAO #2

Dhambi inaingia ulimwenguni na matokeo

Karibu, watoto wanapofika wape rangi kwenye kurasa za kuchorea na vifaa vya kuona ambavyo vitatumika wakati wa kikao.

PAKUA Vifaa Vya Kuona Kiswahili

PAKUA Kipindi cha Kiswahili # 2 Kufundisha 
 

 

Unaweza kuanza na michezo ya kufurahisha , gawanya watoto katika vikundi viwili toa vinyago vya wanyama kutoka kikao kilichopita na upakue vinyago vya leo kisha uwape watoto kila mtoto mnyama wake.

PAKUA Kikao cha # 2 cha v inyago v ya k uonekana pamoja na vinyago vya Kikao # 1.

Kiingereza nuhu na wimbo wa Safu watoto wanaposhikana mikono na kutembea na kucheza huku wa kiimba wimbo huo.

Kwa hiari: PAKUA Kiingereza English Noah na video ya muziki wa arc

Video nyingi za Muziki wa Kiswahili zimepakuliwa ili kukusaidia katika kusifu na Kuabudu kwa watoto

PAKUA Video za Muziki wa Kiswahili

MAPITIO:

Mara ya mwisho tulikutana tulijifunza juu ya uumbaji (Hiari tumia vipindi vya mwisho vifaa vya kuona) na jinsi Mungu alivyowaumba wanaume na wanawake na waliishi maisha mazuri katika bustani ya Edeni. Lakini nini kiliharibika? Nina hakika kuwa labda unajua kuwa njia ya uhakika ya kumfanya mtu afanye kitu ni kuwaambia hawawezi kufanya hivyo. Imekuwa hivyo tangu mwanzo wa wakati. Kwa kweli, hivyo ndivyo somo letu la Biblia linavyohusu leo.

PAKUA Pitia Vifaa Vya Kuona

USOMAJI WA BIBLIA: Mwanzo 2: 15-17; 3: 1-7; 6: 9-22

PAKUA Video ya uhuishaji kupongeza Usomaji wa Biblia.

(Sauti za kunyamazisha zimeundwa ili mwalimu asome mistari ya Biblia wakati video ya uhuishaji inacheza)

MICHEZO:
Hapo mwanzo, baada ya Mungu kuumba kila kitu, Aliweka Adamu na Hawa (Mvulana mdogo na msichana) kwenye Bustani ya Edeni (majani ya Mtende) kuitunza. Akawaambia, "Mna haki ya kula matunda ya mti wowote katika bustani; lakini msile matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya, kwani mtakapokula matunda ya hakika mtakufa."

Nyoka alikuwa mjanja sana, mjanja kuliko wanyama wote ambao Mungu alikuwa ameumba. Siku moja alimwonea Hawa na kumwambia, (mtoto mdogo aliyetengwa kuwa nyoka)"Ninaelewa kuwa Mungu alikuambia kuwa unaweza kula kutoka kwa mti wowote katika bustani. Je! Hiyo ni kweli?"

"Hapana, sio miti yote," Hawa alijibu. "Tunaweza kula kutoka kwa miti yote isipokuwa ile iliyo katikati ya bustani. (Tawi la Mti pembeni) Mungu alituambia kwamba ikiwa tutakula kutoka kwa mti huo, tutakufa."
Nyoka akamwambia Hawa, "Hautakufa! Mungu anajua kwamba wakati utakapokula kutoka kwenye mti huo utakuwa kama Mungu."

"Utajua kila kitu - hata kilicho chema na kibaya." Unajua kile Hawa alifanya, sivyo? Hiyo ni sawa! Alikula tunda (Hawa anala tofaa) kutoka kwenye mti ambao Mungu alikuwa amewaambia wasiguse. Alifikiri ilikuwa nzuri, kwa hivyo akampa Adamu naye akala pia. Wakati huo, macho yao yalifunguliwa na kugundua kuwa walikuwa uchi na walikuwa na haya. Basi wakashona majani ya mtini pamoja ili kufunika.

UALIMU:

Kwa hivyo, hiyo ndio hadithi ya jinsi Adam na Ever walidanganywa na nyoka mjanja. Nina hakika unajua hadithi yote.

PAKUA Video za Kufundisha Kiswahili

PAKUA Biblia ya watoto 'Mwanzo wa huzuni wa mtu' Power Point kusaidia kufundisha

Biblia Kwa watoto » Kushusha Biblia bure (bibleforchildren.org)

Tumia nyenzo za Kiswahili za 'Biblia kwa watoto' kufundisha somo

PAKUA Biblia ya Kiswahili kwa watoto 'Mwanzo wa huzuni ya mwanadamu' Kurasa za Kuchorea

(bibleforchildren.org)

PAKUA Biblia ya watoto 'Anguko la mwanadamu' Video ya Kusoma Mstari wa Biblia.

PAKUA Biblia ya watoto 'Anguko la mwanadamu' Sauti Video ya Kusoma Mstari wa Biblia

Mungu aliwafukuza kutoka bustani na waliteswa kwa kutotii kwao kwa maisha yao yote. Mimi na wewe tunakabiliwa na majaribu kila siku, lakini Mungu anataka kile kilicho bora kwetu. Atatusaidia kupinga jaribu hilo ikiwa tutasoma Biblia na kufanya kile inatuambia tufanye.

Siku moja Mungu aliutazama ulimwengu aliouumba na akaona jinsi watu walivyokuwa wabaya na waovu.

HADITHI YA BIBLIA: Mwanzo 6:9-22

PAKUA Video ya michoro kupongeza u somaji wa Biblia.

(Matoleo ya kunyamazisha yameundwa kwa mwalimu kusoma Mistari ya Biblia wakati video ya uhuishaji inacheza)

Alivunjika moyo kuona jinsi watu wanavyotenda. "Samahani niliwatengeneza," Mungu alisema, "Nitawaondoa wote."

Tumia nyenzo ya 'Biblia kwa watoto' kufundisha somo

PAKUA Biblia ya Kiswahili kwa watoto 'Nuhu na Mafuriko' Kurasa za Kuchorea

PAKUA Biblia ya Kiswahili ya watoto 'Nuhu na Mafuriko ya ajabu' Power Point kusaidia kufundisha

Biblia Kwa watoto » Kushusha Biblia bure (bibleforchildren.org)

PAKUA Biblia ya Kiswahili kwa watoto 'Nuhu na Mafuriko ya ajabu' Video ya Kusoma Mstari wa Biblia

PAKUA Biblia ya Kiswahili kwa watoto 'Nuhu na Mafuriko ya ajabu' Sauti Video ya Kusoma Mstari wa Biblia

Lakini Mungu aliona kwamba Noa alikuwa tofauti. Mungu aliona kwamba Noa alikuwa mtu mwema, kwa hivyo aliamua kwamba atamwokoa Noa na familia yake. Mungu alimwambia Noa juu ya mpango wake wa kuleta mafuriko makubwa ili kuharibu kila kitu duniani. Alimwambia Nuhu ajenge mashua kubwa iitwayo safina. Mungu alimwambia Nuhu haswa jinsi ya kuijenga. (Kwa hiari fanya mtoto asome Mwanzo 6: 15-16) Kisha akamwambia Noa baada ya kujenga safina ili ajaze wanyama - wawili wa kila aina. Noa alimtii Mungu. Alijenga mashua kisha akaingiza mbili za kila aina ya mnyama ndani yake. Kisha Nuhu na familia yake waliingia ndani ya safina na Mungu akafunga mlango.

Hivi karibuni mvua ilianza kunyesha. Matone ya mvua yalitengeneza madimbwi madogo, kisha madimbwi makubwa. Mabwawa makubwa yakawa mito na mito, kisha bahari kubwa. Hivi karibuni dunia yote ilifunikwa na maji. Safina ilitupwa juu na chini juu ya mawimbi, lakini Noa, familia yake na wanyama wote walikuwa salama na kavu ndani ya safina.

Mvua ilinyesha kwa siku arobaini mchana na usiku hadi mwishowe, mvua ilinyesha. Ilichukua siku nyingi kwa maji ya mafuriko kupungua. Ilipofika, Noa, familia yake, na wanyama wote waliacha safina na Nuhu akashukuru Mungu.

SHUGHULI YA KUFANYA: MASKI YA WANYAMA:
Acha watoto wachora nyuso za wanyama kwenye bamba za karatasi na wakate macho au watumie kurasa za kuchorea zilizotolewa kutoka Kikao # 1 na # 2 na wajifanyie "sahani ya wanyama" ya kuvaa kama kinyago. Wanyama wawili kila mmoja akiingia ndani ya safu (ya kiume na ya kike) Watoto wanaweza kufurahiya kutoa sauti za wanyama wanapoingia kwenye safu mbili.

Mungu alikuwa na mpango juu ya maisha ya Nuhu. Kwa sababu alikuwa mwaminifu na alimtii Mungu, Nuhu na familia yake yote waliokolewa. Mungu ana mpango wa maisha yako pia. Mungu ametuambia kuhusu mpango wake kwetu katika Biblia. Sikiza alichosema, "Najua mipango niliyonayo juu yako, mipango ya kukufanikisha na sio kukudhuru, mipango ya kukupa matumaini na siku zijazo." Ikiwa tunatii Neno la Mungu, mpango wake wa maisha yetu utafanikiwa pia. Mungu hutimiza ahadi zake.

Yeye hutimiza ahadi zake kila wakati. Baada ya maji ya mafuriko kupungua, Mungu alimwahidi Noa. Alimuahidi Noa kwamba hataharibu tena dunia yote kwa gharika. Kisha akaweka upinde wa mvua angani na akamwambia Noa, "Nimeweka upinde wa mvua yangu kwenye mawingu, na itakuwa ishara ya ahadi kati yangu na maisha yote duniani." Mungu alisema upinde wa mvua utatukumbusha ahadi aliyoitoa. Upinde wa mvua wa Mungu ulikuwa angani na ukumbusho kwamba Yeye hutimiza ahadi zake kila wakati.

Wakati mwingine utakapoona upinde wa mvua, kumbuka ahadi ambayo Mungu alimpa Noa, na kumbuka kwamba kama vile Mungu ametimiza ahadi hiyo, Yeye hutimiza ahadi zake zote kwako pia.

PAKUA 'Nuhu na Mafuriko' Kufundisha video

SHUGHULI YA KUFURAHISHA: UWANJA WA MCHUNGU

Mwalimu anaficha kadi za Kuficha Upinde wa mvua kabla ya darasa.

PAKUA Vifaa Vya Kuona Kiswahili

Watoto wanaweza kila mmoja kwenda kuwinda upinde mmoja wa upinde wa mvua na kuuleta darasani na kurekodi pamoja kuunda upinde wa mvua. Gundi kwenye kadi na andika ‘MUNGU NI MWAMINIFU KATIKA KUTIMIZA AHADI ZAKE’ juu ya bango.

AYA YA KUMBUKUMBU YA BIBLIA:

11 Na agano langu nitalithibitisha nanyi; wala kila chenye mwili hakitafutwa tena kwa maji ya gharika; wala hakutakuwa tena gharika, baada ya hayo, kuiharibu nchi. Mwanzo 9:11

PAKUA Mstari wa Biblia Vifaa Vya Kuona

(Tumia Msaada wa Kuonekana wa Biblia, mpe kila mtoto Mstari wa Kumbukumbu aende nao nyumbani)

MAJADILIANO:
• Je! Umewahi kuishi ingawa mafuriko mabaya sana?
• Je! Unataka kushiriki uzoefu wako? Wacha tuvute picha ya mafuriko.

MAOMBI:
Baba, tusaidie kufuata mafundisho yako na kufanya kile Neno lako linatuambia tufanye. Tunajua kwamba wakati mwingine tutashindwa, kwa hivyo tunakuomba utusamehe na utuweke kwenye njia sahihi. Baba, wakati mwingine inaonekana kwamba kazi hiyo ni kubwa sana kwetu. Tusaidie kukumbuka kuwa wakati tunakuamini, kama vile Noa alivyofanya basi kila kitu kinawezekana. Tusaidie kama Nuhu kusikia kutoka kwako na kutii, tunashukuru kwamba unatimiza ahadi zako. Tusaidie kutimiza ahadi zetu, pia. Kwa jina la Yesu tunaomba. Amina.

CHUKUA AYA YA BIBLIA YA NYUMBANI

Chapisha aya ya Biblia ya Kuchukua Nyumbani moja kwa kila mtoto. Mpe kila mtoto faili ya kushikilia vifaa vyao vya Kuchukua nyumbani

PAKUA Mstari wa Biblia Vifaa Vya Kuona

CHUKUA SHUGHULI ZA NYUMBANI:

• 'Biblia ya Kiswahili ya watoto ' 'Noa namafuriko' Kuchorea kurasa za 'Adamu na Hawa' na Nuhu na arc pamoja na ahadi ya Upinde wa mvua

PAKUA

Vifaa Vya Kuona Kiswahili

 

PAKUA Biblia ya Kiswahili kwa watoto ''Mwanzo wa huzuni ya mwanadamu'' Kuchorea Rudisha Orodha ya Nyumbani

 

PAKUA Biblia ya Kiswahili ya watoto 'Nuhu na Mafuriko ya ajabu' Kuchorea Kuchukua Orodha ya Nyumbani

KIKAO KIJACHO:
Shida ni kwamba dhambi hututenganisha na Mungu, katika kikao kijacho tutajifunza jinsi Mungu alivyotatua shida hiyo kwa kumtuma Mwanawe Yesu. Yesu ni Mungu na aliishi maisha kamilifu, yenye nguvu…

New Life Curriculum
Jewish Yeshua Hamashiach childrens curriculum

Kuponya Moyo Ulio Vunjika

A DROP OF HOPE

Drop of Hope Chichewa
Drop of Hope Swahili
Drop of Hope Portuguese
Drop of Hope French
Drop of Hope
Drop of Hope Nuer
Drop of Hope Yoruba
Drop of Hope Shona
Drop of Hope Efik
Drop of Hope Dutch

SOWING SEEDS OF SUCCESS - MORINGA CURRICULUM

French Lingala
Swahili
French Creole
English
Yoruba
Sowing Seeds of Success Shona
Efik
Nuer
Dutch
Portuguese

SUPER FRUIT CURRICULUM

Swahili
Dutch
English

Chichewa
Nuer
 
Copyright ©  2024 www.UnitedCaribbean.com. All rights reserved. Disclaimer Click to Contact us
www.unitedcaribbean.com CONTACT (246) 425 1917 MAKE A DONATION