www.unitedcaribbean.com CONTACT DONATE
Wasiliana nasi
 
    nyumbani >> utangulizi >> kikao 4>> kikao 5

KIKAO #5

Yesu alikufa msalabani

Karibu, watoto wanapofika wape rangi kwenye kurasa za kuchorea na vifaa vya kuona ambavyo vitatumika wakati wa kikao.

PAKUA Vifaa Vya Kuona Kiswahili

PAKUA Kipindi cha Kiswahili # 5 Kufundisha 
 

Video nyingi za Muziki wa Kiswahili zimepakuliwa ili kukusaidia katika kusifu na Kuabudu kwa watoto

PAKUA ideo za Muziki wa Kiswahili

MAPITIO:

Kipindi kilichopita tulijifunza kwamba Yesu anaweza kuwafufua wafu na kwamba mambo yote yanawezekana ikiwa tu tunamwamini na kumtumaini. Hali yoyote iliyokufa au kufa katika maisha yetu Anaweza kurejesha na kuponya.

PAKUA Pitia Vifaa Vya Kuona

Kipindi hiki tutajifunza kwamba Yesu alikufa msalabani, kwa nini?

'Kwa sababu anatupenda na hivyo dhambi zetu zinaweza kusamehewa'.

PAKUA Bango la ukurasa wa kuchorea

KUFUNDISHA:

Je! Kuna mtu yeyote anajua kwa nini Yesu alikufa msalabani?
(Kwa sababu Yesu anatupenda na hivyo dhambi zetu zinaweza kusamehewa.) Nani anajua dhambi ni nini? (Dhambi ni kitu chochote tunachofanya, au kusema, au kufikiria au kutofanya ambacho hakimpendezi Mungu.)
Ni nani anayejua jina la mwanamume na mwanamke wa kwanza waliotenda dhambi? (Adamu na Hawa ni kweli.)


Ikiwa umetenda dhambi ongeza mkono wako - njoo sisi sote tumefanya dhambi.

PAKUA Kufundisha video

SHUGHULI YA KUFANYA:

Rukia kwa muda mrefu MBINGUNI Mtoto mmoja amevaa kama Yesu (kitambaa cheupe na ukanda wa bluu kifuani mwake) amesimama mwisho wa chumba, chora laini sakafuni mbali kutoka kwake kwamba hakuna njia ambayo watoto wanaweza kuruka na kumfikia. Acha watoto wachukue zamu kujaribu kuruka kwa Yesu kwa muda mrefu.

Wote wanashindwa kwa sababu: 'Wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu' Warumi 3:23

AYA YA KUMBUKUMBU YA BIBLIA #1:

23 kwa sababu wote wamefanya dhambi, na kupungukiwa na utukufu wa Mungu; Warumi 3:23

(Tumia Mistari ya kuona ya Biblia, mpe mtoto kila kifungu cha Kumbukumbu aende nacho nyumbani)

PAKUA Mstari wa Biblia Vifaa Vya Kuona

Sasa kwa sababu MUNGU ni mkamilifu hatuwezi kuwa rafiki YAKE ikiwa tuna dhambi juu yetu.

Hili ni shida KUBWA sana kwetu lakini MUNGU alikuwa na suluhisho alitatua shida hiyo kwa kumtuma mwanawe Yesu ambaye ni mkamilifu na ikiwa Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zetu basi tunaweza kumwomba atusamehe na atatufanya.

HADITHI YA BIBLIA / MICHEZO:

PAKUA Video ya uhuishaji kupongeza Usomaji wa Biblia.

(Sauti za kunyamazisha zimeundwa ili mwalimu asome mistari ya Biblia wakati video ya uhuishaji inacheza)

Bibilia ya Watoto

PAKUA Bibilia Ya Watoto 'Kupachikidwa' PowerPoint Ya Kiswahili

PAKUA Bibilia Ya Watoto 'Kupachikidwa' Kiswahili PDF

Bibilia Ya Watoto

PAKUA Biblia Kwa Watoto 'Kupachikidwa' kufundisha nyenzo kitabu cha kuchorea cha Kiswahili

'PAKUA Biblia Kwa Watoto 'Kupachikidwa' PDF

Bibilia Ya Watoto

Wakati Yesu aliishi hapa duniani na alikua na marafiki 12 wa karibu aliowaita wanafunzi wake. (Tenga watoto 12 kuwa wanafunzi) Alikuwa akila chakula cha jioni pamoja nao (Wote wamekaa chini wakijifanya wanakula) na akasema "mmoja wenu atanisaliti kwa maadui". Wanafunzi wake wote waliangaliana wakijiuliza ni nani. Wengi wanasema "kamwe sio mimi." Yesu alisema Ninyi nyote mtakimbia kwa sababu mtaogopa watakapokuja kunichukua.

Mmoja wa wanafunzi aliyeitwa Petro alisema "Sitakuacha hata kama wengine WOTE watafanya hivyo."

Yesu alisema "Ndio, hata wewe utasema, kwa kweli utasema hunijui hata mara 3 kabla jogoo hajawika asubuhi." Je! Jogoo anatoa sauti gani? Wacha tusikie nyote mnatoa sauti hiyo ya kunguru.
(Chapisha msaada wa kuona wa ukurasa wa kuchora wa Peter)

PAKUA Kuchorea kurasa

Yesu alijua yote ambayo yangetokea kwake na angekubali yatokee kwa sababu Yesu anatupenda na kwa hivyo dhambi zetu zinaweza kusamehewa.

Sasa Yesu alimtazama Yuda mmoja wa wanafunzi wake na akasema nenda fanya haraka. Yuda alikuwa ameenda kwa makuhani wakuu na kuwauliza ni kiasi gani watamlipa ili awaongoze kwa Yesu. Alijua walitaka kumuua kwa sababu walikuwa na wivu naye. Wanaume hao walimwambia Yuda wangempa vipande 30 vya fedha, kwa hivyo alienda kukusanya pesa zake na kuwaongoza kwa Yesu. (Tenga Yuda ambaye anatoka chumbani akiwa na hasira ya kufanya usaliti)

Baada ya chakula cha jioni, Yesu na wanafunzi wake walikwenda mbugani kusali. Yesu aliuliza Mungu kuna njia nyingine yoyote ya watu kusamehewa dhambi kisha mimi nife? Alijua maumivu ambayo angepaswa kupata. Lakini Yesu alikuwa tayari kufanya hivyo. KWA NINI? (Kwa sababu Yesu anatupenda na hivyo dhambi zetu zinaweza kusamehewa.)

Yuda alijua wapi walikuwa wanaenda kwa hivyo aliwaongoza askari mahali hapo. (Yuda na wauzaji wenye fimbo wanaingia) Askari walikuja na tochi na panga mamia yao. Yuda alikuwa amewaambia askari yule ninayembusu ni Yesu, ili wasifanye makosa katika nani Yesu alikuwa gizani. Kwa hiyo akambusu Yesu na askari wakamshika wakamfunga (Yudasi na wanajeshi wanaigiza eneo la tukio)

Wale waliomkamata Yesu walimpeleka kwa Kayafa kuhani mkuu, ambapo walimu wa sheria na wazee walikuwa wamekusanyika.
(Chapisha Yesu alipelekwa kwa Msaidizi wa Kuhani Mkuu).

PAKUA Kuchorea kurasa

Ni nani aliyempeleka kwa gavana wa Pilato, ambaye alikuwa anasimamia kama mfalme, alifanya maamuzi makubwa.
(Chapisha misaada ya kuona ya Pilato).

PAKUA Kuchorea kurasa

Pilato alimwuliza Yesu ni kweli unadai kuwa mfalme wa Wayahudi? Yesu akajibu "ndio hii ni kweli." Hii iliwafanya watu waende porini walichukizwa sana na jibu la Yesu. Wakapiga kelele kumsulubisha. (Hiyo inamaanisha kumuua). Pilato aliwaambia watu "Siwezi kupata chochote kibaya ambacho Yesu amefanya. Unataka nifanye nini naye? ” Umati wa watu ulianza kupiga kelele zaidi na zaidi. "Anamsulubisha, msulubishe."

Pilato akampeleka kwa Herode, ambaye alikuwa Yerusalemu wakati huo.

(Chapisha Herode msaada wa kuona) Herode alipomwona Yesu, alifurahi sana, kwa kuwa alikuwa ametamani sana kumwona kwa muda mrefu, kwa sababu alikuwa amesikia habari zake, na alikuwa akitarajia kuona ishara ikifanywa na yeye.

PAKUA Kuchorea kurasa

Lakini hakuweza kupata chochote kibaya na akamrudisha kwa Pilato ambaye aliosha mikono yake ya hali yote (Chapisha Pilato akiosha mikono yake msaada wa kuona) lakini hakutaka watu wamwasi alikuwa amepigwa Yesu.

PAKUA Kuchorea kurasa

Je! Kuna yeyote anayejua mjeledi ni nini ???? Ndio na mjeledi huu ulikuwa mbaya zaidi ulikuwa umevunja glasi na chuma kali ndani yake kwa hivyo Yesu nyuma alikuwa na damu.

(Chapisha Yesu ameandaliwa kupigwa vifaa vya kuona)

PAKUA Kuchorea kurasa

(Yesu amefungwa na kutolewa nje na wanajeshi wawili wanajifanya kumpiga mijeledi)

Je! Unajua ni kwanini Yesu aliwaacha wafanye hivi kwake? (Kwa sababu Yesu anatupenda na hivyo dhambi zetu zinaweza kusamehewa.)

(Chapisha Yesu baada ya kupiga viboko).

PAKUA Kuchorea kurasa

Hiyo ni kweli. Kisha wakamvika joho (weka kitambaa cha dhahabu juu ya mabega yake) na taji iliyotengenezwa kwa miiba mikali. (Chapisha taji ya Yesu ya miiba msaada wa kuona). Je! Mtu yeyote anajua mwiba ni nini? Je! Unafikiri ingeumiza kuisukuma ndani ya kichwa chako?

PAKUA Kuchorea kurasa

Walimdhihaki wakimsukuma Yesu pembeni na kusema 'Salamu mfalme wa Wayahudi'. (Chapisha habari za Yesu na askari). Na kwanini Yesu aliwaruhusu wafanye hivi kwake?
(Kwa sababu Yesu anatupenda na hivyo dhambi zetu zinaweza kusamehewa.)

PAKUA Kuchorea kurasa

Sasa askari walimrudisha Yesu nguo na kuweka msalaba mkubwa na mzito wa mbao mgongoni mwake ili wapande barabara hadi kilima ili wamuue juu yake. (Chapisha Yesu amebeba misaada ya kuona).

PAKUA Kuchorea kurasa

Fikiria Yesu hata alikutana na mama yake maskini mwenye huzuni njiani. (Chapisha Yesu hukutana na Maria msaada wa kuona).
Fikiria jinsi alivyohisi.

PAKUA Kuchorea kurasa

Ilikuwa safari nzito ngumu aliyotuchukua.
(Chapisha Yesu anaanguka na vifaa vya kuona msalaba).

Na Alihitaji msaada kuibeba.

PAKUA Kuchorea kurasa

Walipofika kwenye kilima kinachoitwa Golgotha, ambayo inamaanisha fuvu la kichwa kwa sababu inaonekana kama kichwa cha mifupa kwa mbali.

Askari walipiga misumari mikubwa mikononi mwa Yesu na miguu na kuuchukua msalaba juu na kuuweka kati ya watu wawili wabaya, wabaya sana. (Chapisha Yesu kwenye msaada wa kuona msalabani)

PAKUA Kuchorea kurasa

Kwa nini Yesu aliwaruhusu wafanye hivi kwake?

(Kwa sababu Yesu anatupenda na kwa hivyo dhambi zetu zinaweza kusamehewa.)

Masikini wa Yesu, walimwacha huko juu mpaka walifikiri amekufa na kisha wakamchoma ubavuni ili tu kuhakikisha. Hii ni hadithi ya kusikitisha sana sio? Anga lilibadilika kuwa nyeusi katikati ya mchana na tetemeko kubwa la ardhi likatokea ambalo lilitikisa kila mtu. Walimtoa Yesu msalabani na kumweka kaburini, ilikuwa kama pango. Mara moja tena. Kwa nini Yesu aliwaruhusu wafanye hivi kwake?

(Kwa sababu Yesu anatupenda na hivyo dhambi zetu zinaweza kusamehewa.)

Walvingirisha mwamba mzito mkubwa mbele ya kaburi askari aliyewekwa nje kwa sababu walikuwa wamesikia uvumi kwamba Yesu atafufuka. Na hiyo ni dokezo juu ya kile kikao chetu kijacho kitakavyokuwa.

Hotuba ya Ijumaa Kuu Mahubiri ya watoto | Mahubiri4Kids

AYA YA KUMBUKUMBU YA BIBLIA #2:

16 Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, hata akamtoa Mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminiye asipotee, bali awe na uzima wa milele.
Yohana 3:16
(Tumia Mistari ya kuona ya Biblia, mpe mtoto kila kifungu cha Kumbukumbu aende nacho nyumbani)

PAKUA Mstari wa Biblia Vifaa Vya Kuona

MAJADILIANO:
• Je! Kuna mtu amewahi kukukatisha tamaa? Unafikiri Yesu alijisikiaje wakati rafiki yake mzuri alimsaliti?
• Je! Umewahi kumuacha rafiki yako? Je! Hiyo ilikufanya ujisikieje?
• Je! Kuna mtu yeyote anajua maana ya kuwa na wivu?
• Je! Kumekuwa na kitu ambacho mtu alikuwa nacho ambacho ulikuwa ukimwonea wivu, ni vipi?

MAOMBI:
Baba wa Mbinguni asante kwa kumtuma Mwana wako Yesu, asante kwamba aliishi maisha kamili, yenye nguvu, asante kwamba alikwenda msalabani pamoja nami akilini mwake, kuniokoa na kunisamehe dhambi zangu. Asante.

CHUKUA AYA YA BIBLIA YA NYUMBANI

Chapisha aya ya Biblia ya Kuchukua Nyumbani moja kwa kila mtoto. Mpe kila mtoto faili ya kushikilia vifaa vyao vya Kuchukua nyumban

PAKUA Mstari wa Biblia Vifaa Vya Kuona

CHUKUA SHUGHULI ZA NYUMBANI:

•  Kurasa za kuchorea zinawafanya watoto waziweke zote ili wasimulie hadithi ya picha

• Jaribio la Kusulubiwa na Kusulubiwa kwa kurasa za Yesu za Kuchorea huwafanya watoto kuziweka zote ili kuhadithia hadithi za picha

PAKUA Kuchorea Taji ya Mwiba mchezo

KIKAO KIFUATACHO:
Tutajifunza kinachotokea siku tatu baadaye.

 

New Life Curriculum
Jewish Yeshua Hamashiach childrens curriculum

Kuponya Moyo Ulio Vunjika

A DROP OF HOPE

Drop of Hope Chichewa
Drop of Hope Swahili
Drop of Hope Portuguese
Drop of Hope French
Drop of Hope
Drop of Hope Nuer
Drop of Hope Yoruba
Drop of Hope Shona
Drop of Hope Efik
Drop of Hope Dutch

SOWING SEEDS OF SUCCESS - MORINGA CURRICULUM

French Lingala
Swahili
French Creole
English
Yoruba
Sowing Seeds of Success Shona
Efik
Nuer
Dutch
Portuguese

SUPER FRUIT CURRICULUM

Swahili
Dutch
English

Chichewa
Nuer
 
Copyright ©  2024 www.UnitedCaribbean.com. All rights reserved. Disclaimer Click to Contact us
www.unitedcaribbean.com CONTACT (246) 425 1917 MAKE A DONATION