www.unitedcaribbean.com CONTACT DONATE
Wasiliana nasi
 
    nyumbani >> utangulizi >> kikao 2>> kikao 3

KIKAO #3

Yesu aliishi maisha ya gavana na NGUVU

Karibu, watoto wanapofika wape rangi kwenye kurasa za kuchorea na vifaa vya kuona ambavyo vitatumika wakati wa kikao.

PAKUA Vifaa Vya Kuona Kiswahili

PAKUA Kipindi cha Kiswahili # 3 Kufundisha 
 

SHUGHULI ZA KUFANYA:
"UTULIVU BADO" KIMBIA: Wacha watoto wakimbie kuzunguka, kupiga kelele, na kuimba hadi mwalimu atakapopiga filimbi na kusema, "TULIA! BADO!" Kila mtu lazima "afungie" hadi filimbi itakapopigwa tena na ndipo watoto wanaweza kuanza tena shughuli tofauti kama vile kuruka hadi filimbi nyingine itakapopigwa wakati watoto "wataganda" tena na mwalimu atasema "MTULIVU! BADO!". Endelea kucheza mchezo mara kadhaa na shughuli tofauti.

Video nyingi za Muziki wa Kiswahili zimepakuliwa ili kukusaidia katika kusifu na Kuabudu kwa watoto

PAKUA Video za Muziki wa Kiswahili

MAPITIO:
Kipindi cha mwisho tulijifunza kwamba dhambi hututenganisha na Mungu, dhambi ni chochote tunachofikiria, kusema, kufanya, au kutofanya ambacho hakimpendezi Mungu.

Hilo ni tatizo kubwa lakini katika kikao hiki tutajifunza jinsi Mungu alivyotatua shida hiyo kwa kumtuma Mwanawe Yesu, ambaye alikuwa Mungu hapa duniani, Yesu aliishi maisha kamili na yenye nguvu.

PAKUA Pitia Biblia ya Kiswahili kwa watoto ''Mwanzo wa huzuni ya mwanadamu'' Kuchorea Rudisha Orodha ya Nyumbani

(Kabla ya darasa kupanga viti katika umbo la mashua. Weka karatasi kubwa juu ya fimbo ambayo inaweza kuwa baharia, ikiwezekana uwe na vipande vya nyenzo za bluu na nyenzo nyeupe kuwakilisha bahari na upepo. Na tambua mtoto mmoja ambaye anaweza kuwa Yesu, jaribu kumtumia kijana huyo kwa Yesu wakati wa vipindi vyote)

HADITHI YA BIBLIA: Marko 4:35-41

PAKUA Video ya uhuishaji kupongeza Usomaji wa Biblia.

(Sauti za kunyamazisha zimeundwa ili mwalimu asome mistari ya Biblia wakati video ya uhuishaji inacheza)

KUFUNDISHA / MICHEZO:

Ni wangapi kati yenu ambao wamewahi kutoka kwenye mashua juu ya maji? Kwa kuwa somo letu la Biblia leo linahusu Yesu na wanafunzi wake kwenye mashua, nilidhani inaweza kuwa ya kufurahisha ikiwa tungesikiliza somo letu la leo tukiwa tumeketi kwenye mashua. Sawa, panda, hebu tujifanye hii ni mashua. Sasa kwa kuwa nyote mko ndani ya mashua, pengine itakuwa wazo zuri ikiwa ningeingia kwenye mashua na wewe.

Haitakuwa wazo zuri kupeleka kikundi cha watoto kwenye mashua peke yao. Je! Wangefika katikati ya bahari na jambo baya likatokea? Je! Ikiwa dhoruba ilitokea? Je! Umewahi kutoka kwenye mashua wakati dhoruba ilipotokea?

PAKUA Kufundisha video

Kwanza upepo ulianza kuvuma, (Pata mtoto kupunga kitambaa cheupe kama upepo unavuma, piga baharini) halafu hunyesha mvua, ngurumo, na umeme. (Mtoto anapeperusha maandamano ya kitambaa cha samawati bahari yenye ukali) Oo, hiyo inatisha sana, sivyo? (Anza kutikisa kiti chako kwa upande na ufanye watoto wafanye vivyo hivyo.)

Kweli, hiyo ndiyo haswa iliyotokea katika somo la leo la Biblia. Yesu na wanafunzi wake walikuwa wakitembea kuzunguka vijijini na Yesu alikuwa akifundisha na kufanya miujiza mingi. Ilipofika jioni, Yesu aliwaambia wanafunzi wake, "Tuvuke ng'ambo ya ziwa." Basi wakapanda kwenye mashua na kuanza safari kwenda upande wa pili wa Bahari ya Galilaya. Yesu alikuwa amechoka sana, kwa hivyo alikuwa amelala nyuma ya mashua na kichwa chake juu ya mto. Ghafla, dhoruba kali ikaja. (Pata mtoto kupunga kitambaa cheupe kama upepo unavuma, piga baharini) Mawimbi ya juu yalikuja na mashua ilianza kujaa maji. (Mtoto anapeperusha onyesho la kitambaa cha samawati bahari yenye ukali) Wanafunzi waliogopa wakaenda wakamwamsha Yesu. (Mtoto mwingine aliyevaa kama Yesu, mwenye kitambaa cheupe na ukanda wa samawati amelala nyuma kwenye boti ya kuamini) "Mwalimu," wakasema kwa sauti, "hujali kwamba tutazama?"

Yesu alipoamka, alisema na pepo na mawimbi, "Tuliza kimya!" Ghafla, upepo uliacha kuvuma na bahari ikatulia. Akawageukia wanafunzi wake akasema, "Kwa nini mnaogopa? Hamna imani?" Wanafunzi waliogopa kabisa. "Mtu huyu ni nani?" wakaulizana. "Hata upepo na mawimbi humtii yeye!"

Tumia vifaa vya Kiswahili vya 'Bibilia kwa watoto' kufundisha somo

PAKUA Swahili 'Yesu Anyamazisha Dhoruba Baharini' PowerPoint

PAKUA Swahili 'Yesu Anyamazisha Dhoruba Baharini' PDF

Biblia Kwa watoto » Kushusha Biblia bure (bibleforchildren.org)

 

PAKUA Swahili 'Yesu Anyamazisha Dhoruba Baharini' Video ya Kusoma Mstari wa Biblia

PAKUA Swahili 'Yesu Anyamazisha Dhoruba Baharini' Sauti Video ya Kusoma Mstari wa Biblia

(bibleforchildren.org)

Mwanzoni mwa somo, nilipanda kwenye mashua na wewe ili niweze kukusaidia ikiwa jambo fulani limetokea. Tunaposafiri kupitia maisha, mambo yatatokea. Tutakabiliwa na dhoruba nyingi katika maisha yetu. Huenda sio aina ya dhoruba ambazo tumezungumza juu ya somo la leo. Labda tunaweza kukabiliwa na ugonjwa mbaya au shida ya kifamilia, haya ni kama dhoruba maishani mwetu. Tunaweza kufanya uamuzi usiofaa au kuingia katika umati usiofaa shuleni. Wakati huu, Yesu anaweza kutuliza dhoruba za mashaka na hofu katika maisha yetu.

Siku zote haondoi shida zote, lakini ikiwa tutamwamini, atatupa amani mioyoni mwetu hata katikati ya dhoruba. Unapokabiliwa na shida hizi kwenye bahari ya uzima, ni nani unataka kuwa na wewe kwenye mashua?
(Yesu) najua ninayemtaka! Nataka Yesu. Anaweza kutuliza kila dhoruba. Ukimchukua Yesu siku kwa siku, atakuwa pamoja nawe katika dhoruba.

Hiari: SANAA

Wape watoto vifaa vya kuteka mawingu ya dhoruba kwenye kipande cha karatasi ya ujenzi. (Au Mawingu ya Dhoruba ya kunakili hukata na kutoa moja kwa kila mtoto) Wape watoto alama waandike "dhoruba" anuwai ambazo zinaweza kutokea katika maisha yetu leo. Mfano 'Maafa ya Asili - Kimbunga''Kifo katika familia yetu'' Baba kupoteza kazi ''Baba ametoka nje 'Dhuluma' 'Vurugu za Nyumbani'' Kupambana nyumbani ''Uonevu''Hofu'. Andika" dhoruba" kwenye kila wingu. Watoto kwa upande mwingine wangeweza kuchora jua na kuandika Yesu alisema "TULIVU - BADO".

PAKUA Mawingu ya Dhoruba

Kiswahili 'Yesu Anyamazisha Dhoruba Baharini' kitabu cha kuchorea

PAKUA Kitabu cha Kuchorea

PAKUA Kitabu cha Kuchorea PDF

Biblia Kwa watoto » Kushusha Biblia bure (bibleforchildren.org)

MAJADILIANO:

• Je! Umewahi kuishi ingawa dhoruba mbaya au kimbunga?
• Je! Unataka kushiriki uzoefu wako?
• Je! Umewahi kupitia dhoruba zingine katika maisha yako ya kibinafsi, sio dhoruba za hali ya hewa?
• Ilikufanya ujisikieje?
• Ulikwenda kwa nani kupata msaada?

UTAMU WA UTAMBULISHO:
Wacha tuketi kimya na tufumbe macho, nataka ukumbuke wakati ulipopata dhoruba, ya asili au labda dhoruba ya kihemko, huzuni kubwa, fikiria uko ndani ya mashua hiyo na karibu na wewe kuna machafuko, hofu, upepo unawasha na mvua inanyesha na unaogopa sana, na peke yako, lakini Yesu amelala nyuma ya mashua na nataka uone kwamba unaingia kwenye mashua na kutambaa chini ya blanketi Lake na unaenda kulala umejikunja pamoja na Yesu, na mafadhaiko yote ya dhoruba yanayokuzunguka yanafifia na wote wako na amani na unalala fofofo katika kumkumbatia.

AYA YA KUMBUKUMBU YA BIBLIA:

Ni nani huyu, basi, hata upepo na bahari humtii? Marko 4:41b

(Tumia Mstari wa Msaada wa Kuona wa Biblia, mpe mtoto kila kifungu cha Kumbukumbu aende nacho nyumbani)

PAKUA Mstari wa Biblia Vifaa Vya Kuona

MAOMBI:
Baba yetu, tunajua kwamba kila siku tutakabiliwa na hali ngumu. Tunashukuru kwamba tunaposafiri kwa maisha, wewe uko kila wakati kutuliza dhoruba, tunakushukuru kwa nyakati hizo unapotuliza dhoruba ambazo zinakuja katika maisha yetu ya kila siku. Tunakushukuru pia kwa nyakati hizo unapotupa amani ingawa tuko katikati ya dhoruba. Tunakuomba utulinde na kutuweka salama. Kwa jina la Yesu tunaomba. Amina.

CHUKUA AYA YA BIBLIA YA NYUMBANI

Chapisha aya ya Biblia ya Kuchukua Nyumbani moja kwa kila mtoto. Mpe kila mtoto faili ya kushikilia vifaa vyao vya Kuchukua nyumban

PAKUA Mstari wa Biblia Vifaa Vya Kuona

KIKAO KIFUATACHO:
Tutajifunza kwamba Yesu alimfufua msichana mdogo kutoka kwa wafu na kwamba mambo yote yanawezekana ikiwa tunamwamini tu na kumtumaini. Hali yoyote iliyokufa katika maisha yetu Anaweza kurejesha na kuponya.

 

New Life Curriculum
Jewish Yeshua Hamashiach childrens curriculum

Kuponya Moyo Ulio Vunjika

A DROP OF HOPE

Drop of Hope Chichewa
Drop of Hope Swahili
Drop of Hope Portuguese
Drop of Hope French
Drop of Hope
Drop of Hope Nuer
Drop of Hope Yoruba
Drop of Hope Shona
Drop of Hope Efik
Drop of Hope Dutch

SOWING SEEDS OF SUCCESS - MORINGA CURRICULUM

French Lingala
Swahili
French Creole
English
Yoruba
Sowing Seeds of Success Shona
Efik
Nuer
Dutch
Portuguese

SUPER FRUIT CURRICULUM

Swahili
Dutch
English

Chichewa
Nuer
 
Copyright ©  2024 www.UnitedCaribbean.com. All rights reserved. Disclaimer Click to Contact us
www.unitedcaribbean.com CONTACT (246) 425 1917 MAKE A DONATION