Project Hope     nyumbani >> kuponya moyo ulio vunjika>> somo 3 >> somo 4
Kuponya Moyo Ulio Vunjika - Somo #4

#4 HISIA ZA UPWEKE

Mwishoni mwa somo hili mtoto anapaswa kuwa na uwezo wa:

• Juma lililopita Yusufu aliuzwa katika utumwa, sasa baba yake anaomboleza kwa kumpoteza
Mwanzo 37:31-35
• Yusufu kuhisi woga, wasiwasi na kuomboleza kupoteana na baba yake kwasababu ya usaliti wa ndugu zake
• Kutambua kwamba kuunganishwa na wengine husaidia kushinda hofu na upweke


• Kutambua kwamba Mungu kamwe hatutupi sisi hata kama wote wametuacha
• Jua ni sawa kuhisi vibaya-Mungu ana mpango
• Kuelewa kwamba watoto wanahitaji kulindwa Lakini hii si mara zote kutokea

PAKUA Somo la 4 la Kiswahili

KAMA WATOTO HUFIKA KABLA YA SOMO

Mwache mtoto ili apake Rangi mstari wa Biblia kama kazi kabla ya darasa kuanza.

FURAHA YA KUHISI MANENO MAZURI !
Waache watoto wakae katika mzunguko wakiongea juu ya mambo ambayo yanayokufanya "kujisikia furaha au vizuri"! Anza na vile hukufanya ufurahi---na kisha geuka na kuita mambo kama vile: siku ya jua nipe furaha; miale ya Jua inanifanya niwe na furaha; Kaimati... Nyama choma...Ndizi kaanga...Mandazi ...ugali, Maandazi, ...Vitumbua... Wali wa Nazi, Supu ya Ndizi.. Ndizi Kaanga... Mchuzi wa Samaki!

Wakati wa kufanyika kwa njia ya moyo mwepesi, watoto watajiunga na kushiriki!

 
 

Visaidizi vinavyohitajika:


• Maharage.
• Hofu iliyoandikwa juu ya mwamba.
• Chaki.
• Puto na kalamu ya alama .
• Chapisha ukurasa wa rejeo wa rangi.
• Kipande cha nguo kilchochanwa chenye rangi mbalimbali juu na lililochovywa katika rangi nyekundu kwa kuigiza mstari wa Biblia.
• Ndogo vipande vya karatasi, penseli.
• Chapisha ramani ya barabara.
• Umba 'kona ya mbinguni ' na vazi la dhahabu juu ya kiti na taji ya Yesu, msalaba wa mbao, uliofunikwa na nguo nyekundu kuwakilisha damu yake.
•Chapisha 'Waende na mstari wa Biblia wa kukumbuka nyumbani '
• Chapisha sura ya #4 'Na Mbwa Mdogo'


1• KARIBU MCHEZO (Dakika 10)

HOFU YA MCHEZO WA KURUKA NAMBA:

Chora michezo miwili ya hopskotiki juu ya sakafu au eneo la maegesho. HOFU inaweza kuandikwa juu ya mwamba na kisha kutupwa kwenye uwanja wa hopskotiki ili watoto wacheze mchezo. Watoto hawaruhusiwi kuruka kwenye uwanja ambako MWAMBA wa WOGA umetua. Ikiwa idadi ya watoto ni kubwa sana kwa mchezo mmoja, mchoro mwingine hopskotiki unaweza kufanywa, upande kwa upande.

2•  MCHEZO WA TIMU (Dakika 10)

Wagawe watoto katika makundi mawili, wavulana na wasichana. Puliza puto na kuandika hisia mbalimbali juu ya kila puto, hofu, wasiwasi, kutengwa, kuomboleza, usaliti nk watoto kupita puto kutoka moja hadi nyingine mpaka kupata puto kwamba inaeleza vizuri jinsi wanaweza kuwa na waliona au kuhisi timu ya kwanza kutambua hisia mbalimbali ni mshindi.

3. NYIMBO ZA KUSIFU (Dakika 10)
Hiari: Pakua 'Yesu Ni Wangu' video

4. NYIMBO ZA KUABUDU (Dakika 5)
Hiari: Pakua 'Emmanuel' video

5. MAFUNDISHO KIDOGO (Dakika 20)

a. Pitia #1
Kumbuka Yusufu alikuwa na uzoefu wa kutisha mikononi mwa ndugu zake yeye inawezekana waliona hisia hizi zote.

PAKUA Somo #4 Msaada wa Kuona

 • Ni wakati gani ' Yusufu alikuwa na furaha? (Ni wakati Baba yake alimpopa kanzu ya rangi nyingi.)
 • Ni wakati gani Yusufu alipohuzunika? (Ndugu zake Walimtupa katika shimo)
 • Wakati gani Yusufu alipoogopa? (Alipouzwa kwenye utumwa)
 • Wakati gani Yusufu alichanganyikiwa (Alipotambua kuwa hakuwa huru tena)

 • Wkati gani Yusufu alikuwa na kiburi (Yule alipokuwa na ndoto za familia yake)

b. Jifunze Mstari wa Biblia

Wanawe wote, na binti zake wote, wakaondoka wamtulize, lakini akakataa kutulizwa, akasema, La! Nitamshukia mwanangu, nikisikitika, hata kuzimu. Baba yake akamlilia. Mwanzo 37: 35

PAKUA Mstari wa kuona wa Bibilia ya Kiswahili

Kuoonyesha mstari huu wa Biblia pamoja na watoto wakicheza wana na mabinti, mmoja anaigiza kuwa Muisraeli (Baba wa Yusufu) n a koti la zamani lililochovywa katika rangi nyekundu.

Adapted from Bible for Children

Optional: Download 'A favorite son becomes a slave' Lesson #4 Swahili Bible Verse Reading Video

Optional: Download 'A favorite son becomes a slave' Lesson #4 Swahili Bible Verse Reading Audio Video

c. Fundisha somo (Dakika 15)

Hiari: Pakua English 'Joseph the beloved son’ for children that speak English.

Soma: Mwanzo 37:31-35
Wakaitwaa kanzu ya Yusufu, wakachinja mwana-mbuzi, na kuichovya kanzu katika damu.

Optional: Download 'A favorite son becomes a slave' Lesson #4 Swahili PowerPoint

Optional: Download 'A favorite son becomes a slave' Lesson #4 Swahili PDF

Adapted from Bible for Children

Optional: Download 'A favorite son becomes a slave' Lesson #4 Swahili Colouring pages

Optional: Download 'A favorite son becomes a slave' Lesson #4 Swahili Colouring pages PDF

Adapted from Bible for Children

Wakaenda nayo ile kanzu ndefu, wakamletea baba yao, wakasema, Tumeona hii; basi, utambue kama kanzu hii ni ya mwanao, ama siyo.Akaitambua, akasema, Ndiyo kanzu ya mwanangu, mnyama mkali amemla; bila shaka Yusufu ameraruliwa.Yakobo akararua mavazi yake, akajivika gunia viunoni, na kumlilia mwanawe siku nyingi.Wanawe wote, na binti zake wote, wakaondoka wamtulize, lakini akakataa kutulizwa, akasema, La! Nitamshukia mwanangu, nikisikitika, hata kuzimu. Baba yake akamlilia.

Wakati huo huo, Wamidiani walimuuza Yusufu huko Misri kwa Potifa, mmoja wa maafisa wa Farao, jemadari wa walinzi.

Watu wengi katika Biblia walionyesha hisia zao na kulia. Wafalme wakuu katika Agano la kale walilia.

 • Ndipo Daudi na watu waliokuwa pamoja naye wakainua sauti zao na kulia, hata walipokuwa hawana nguvu za kulia tena.
  (1 Samweli 30:4)

Hiari: Pakua Ukurasa wa kuchorea misaada ya kuona

 • Basi Elisha alikuwa ameshikwa na ugonjwa wake uliomwua; naye Yehoashi mfalme wa Israeli akatelemka amtazame, akamlilia mbele yake, (2 Wafalme 13:14)
 • Hezekia akalia sana sana. (2 Wafalme 20:3b)

 • Yesu alilia

  Alipofika karibu aliuona mji, akaulilia
  (Luka 19:4)

Hiari: Pakua Ukurasa wa kuchorea misaada ya kuona

Watu watakuangusha, kukukatisha tamaa, wakikuacha ukining’inia mkavu. Acha hayo yakusogeze kwa Mungu. Utabaini kwamba kupitia mateso yote Yusufu, Mungu alikuwa upande wake.

Paulo aliliambia Kanisa Rumi:

Nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema,
Warumi 8:2

Mambo yote, hata mambo mabaya tunayokabiliana nayo, yatafanyika kufanya kazi kwa ajili ya wema wa watoto wa Mungu. Uaminifu wa Yusufu kwa Mungu ulijaribiwa na shida zake na Yusufu walipitisha jaribio. Hata kama kila kitu kilionekana kwenda vibaya kwa miaka kumi na tatu, Yusufu aliweza kushikilia imani yake. Hata hivyo, pia Utabaini kwamba Yusufu alikuwa akiwa na mafunzo katika wakati huu ili kuendesha taifa kwa kuanza kuendesha nyumba na kisha gereza.

Huu sio mwisho wa hadithi ya Yusufu na ndugu zake. Kuna mwisho wa furaha wakati Yusufu alipokuunganishwa na Baba na ndugu zake. Lakini kwa leo, tunajifunza somo la mambo mabaya yanayotokea kwa sababu ya dhambi ya wivu na chuki.

PAKUA Somo #4 Msaada wa Kuona

Hadithi ya Kiafrika:

Msimulizi wa hadithi anasoma 'Na Mbwa Mdogo' Sura ya #4 ‘Hospitali’

Pakua Sura ya #4 ya ‘'Na Mbwa Mdogo'’

Hiari: Pakua 'Na Mbwa Mdogo' Mistari ya Biblia

ENGLISH STORM/CYCLONE INFORMATION:

Hiari: Pakua English ‘Tropical Cyclone Animation’ video

 

Hiari: Pakua English ‘Helping children and Adolescents Cope with Disaster and Other Traumatic Events' 8 page handout

Discussion: It is hard when you don't know what is happening. During the Natural Disaster people felt worried and even grown ups cried as they did not know what was going to happen. But God does know. He has a plan. Nothing surprises Him.

6. KUKUTANA NA MUNGU (Dakika 5)
Acha watoto waandike nyakati ambapo wamehisi hofu, huzuni na kusikitika. Wabuni ' kona ya mbinguni ' na vazi la dhahabu juu ya kiti na taji ya Yesu na msalaba wa mbao kufunikwa na Msalaba Mwekundu kuwakilisha damu yake.Waelekeze waweke hizo karatasi chini ya msalaba.

SALA YA KUFUNGA:
Lord I place my life in your hands. I want to serve you and do what you want me to do. Lead me in the right path and remind me you are always there. In Jesus name we pray. Amen

CHUKUA SHUGHULI YA NYUMBANI:

Hiari: Pakua Mpe kila mtoto 'Wimbo wa Kumbukumbu ya Bibilia'

Pakua Mpe kila mtoto 'Wimbo wa Kumbukumbu ya Bibilia'

Hiari: Pakua Sura ya #4 ya ‘'Na Mbwa Mdogo'’

ENGLISH ADULT EDUCATIONAL HANDOUTS:

Hiari: Pakua English 'Helping Children Cope with Emergencies' Adult Educational handouts

Hiari: Pakua English 'How to Help Your Grieving Children' Kitini cha Kiingereza cha elimu ya watu wazima

Mbadala wa sanaa tiba: Onyesha kwamba hii ni safari, Tumia ramani ya barabara msaada wa kuona. Kupata watoto kwenda nyumbani na kuchora picha ya safari na moja ya hisia zao katika safari

WIKI IJAYO:

Yusufu awasili Misri, akiamini ya kwamba Mungu
alikuwa na mpango kwa ajili ya maisha yake.

Pakua

VIKAO

Tafsiri Somo

Vielelezo
Video
Muziki
Chukua Nyumbani

Kitabu cha Hadithi

Vikao 4 Somo 4 Video Somo 4 Hadithi 4  

(Sourced from Healing Hearts Club but adapted for a flood in Africa)

Kuponya Moyo Ulio Vunjika

Kuponya Moyo Ulio Vunjika - Janga la Asili

Swahili
French
English
Dutch
Chichewa
Nuer
Portuguese
Yoruba
Twi
Efik

KUPONYA MOYO ULIO VUNJIKA - MGOGORO WA CORONA

French
Dutch
Malawi
Portuguese
English
Yoruba
Swahili

SOWING SEEDS OF SUCCESS - MORINGA CURRICULUM

French Lingala
Swahili
French Creole
English
Yoruba
Sowing Seeds of Success Shona
Efik
Nuer
Dutch
Portuguese

SUPER FRUIT CURRICULUM

Swahili
Dutch
English

Chichewa
Nuer

NEW LIFE CURRICULUM

New Life Yoruba Child Evangelism Curriculum
New Life Swahili Child Evangelism Curriculum
New Life Chichewa Child Evangelism Curriculum
New Life French Child Evangelism Curriculum
 
New Life Persian Child Evangelism Curriculum

 
Copyright ©  2024 www.UnitedCaribbean.com. All rights reserved. Disclaimer Click to Contact us
www.unitedcaribbean.com CONTACT (246) 425 1917 MAKE A DONATION