Project Hope     nyumbani >> kuponya moyo ulio vunjika>> somo 11 >> somo 12
Kuponya Moyo Ulio Vunjika - Somo #12

# 12 MSAMAHA

Mwisho wa somo mtoto anapaswa kuwa na uwezo wa:

. Mwone Yusufu kama kielelezo chao Mwanzo 45 1- 28

. Kuelewa ni kwa nini ni muhimu kusamehe

. Walipaswa kuanza kusamehe watu ambao nimewaumiza, nikiwa sehemu ya ukombozi.

PAKUA Somo la 12 la Kiswahili

KIDOGO KINAPOFIKA KABLA YA SOMO
Wape watoto rangi ya Mistari ya kuona ya Biblia

Kusamehe sio kusahau. Watoto husita kusamehe kwa sababu wanaamini inamaanisha kukubali tabia za mtu mwingine. Kwa kweli, kusamehe ni kusema, "Sikupenda au kuthamini maneno au matendo yako, lakini niko tayari kuiacha iende kwa sababu hainisaidii kushikilia hisia hizi." Jizoeze kuandika barua ukisema ni nini kilichosababisha kukasirika na anahisije juu yake. Kisha mwambie mtoto wako aandike taarifa ya huruma au moja ya msamaha kwa mkosaji na kwake mwenyewe. Weka karatasi hii hadi mwisho wa darasa.

Visaidizi vinavyohitajika:
•Viti vya kutosha kwa watoto wote isipokuwa mmoja.
• Muziki au ngoma.
•Chapisha nyimbo za muziki.
•Chapisha Vifaa vya kuona, crayoni ili watoto wapake rangi kabla ya darasa kuanza.
•Chapisha ishara NZURI na MBAYA.
•Chapisha wimbo wa 'Chukua Kifungu cha Kumbukumbu ya Biblia Nyumbani'
• Sura # 12 'Na Mbwa Mdogo' moja kwa kila mtoto.

1•  KARIBU MCHEZO (Dakika 10)

VITI VYA MUZIKI: Watoto wanaweza kukusanyika kwenye duara ndani ya mduara wa viti na wakati muziki unapigwa, au ngoma inapiga, watoto watazunguka polepole kuzunguka duara, kuzunguka na kuzunguka hadi muziki utakaposimama. Kutakuwa na kiti kimoja chini ya idadi ya watoto. Wakati kila mtu anapata kiti haraka muziki unapoacha, mtoto mmoja ataachwa bila kiti cha kukaa. MTOTO huyo atasema, NAKUSAMEHE, na nitakaa nje ya duara la viti. Cheza kwa muda unaoruhusu.

 

 
 

2•  MCHEZO WA TIMU (Dakika 10)

Mtu mmoja, aliyeteuliwa kama "Mwangaza wa kusimama " huwasaidia kikundi. Kikundi hujipanga kwa kadiri wanavyoweza kupata kutoka kwa taa ya kuwasha. Wakati taa ikiwashwa " Msamaha" washiriki wote wanaweza kusonga mbele. Wanapoendelea kusema, "Nimekusamehe" Hii itasaidia ' Mwangaza ' usikie wakati washiriki wanakaribia. Taa inaweza kusimama na kupiga kelele, "Acha!" Mtu yeyote anayesonga mbele amri ya "Acha!" ametolewa lazima aanze tena. Mchezaji wa kwanza kugusa taa inaambiwa " Umesamehewa"

3. NYIMBO ZA KUSIFU (Dakika 10)

4. NYIMBO ZA KUABUDU (Dakika 5)

Hiari: PAKUA 'Unisamehe' video

Hiari: PAKUA 'Msamaha' video

(With English subtitles)

Hiari: PAKUA 'Msamaha' video


5. MAFUNDISHO KIDOGO (Dakika 20)

a. Pitia #1

(Ikiwa unafuata mafunzo ya Uokoaji ya wiki tatu)

. Roho mbaya haibadiliki sana!

. Baada ya kuzaliwa mara ya pili walisema nini? ("Hiyo haikutokea kweli".)

. Baada ya kuponywa walisema nini?
("Hiyo haikufanya kazi".)

. Baada ya ukombozi walisema nini?
("Bado niko hapa")

•  Pitia #2

(Ikiwa unafuata mafunzo ya Wokovu # 8)

Mungu ana zawadi kwako hiyo ni zawadi gani? (Uzima wa milele)

Ni nini kinatuzuia kupata zawadi hiyo? (Dhambi)

following the Salvation Lesson #8 training)

Lazima kuwe na njia tofauti? (Njia ya Mungu)

Je! Unaweza kuniambia pande mbili tofauti za Mungu? (Upendo na Haki)

Tuna shida, Je! Mungu alitatuaje shida hii
(Kwa kumtuma mwanawe Yesu)

b. Jifunze Mstari wa Biblia

Akawabusu ndugu zake wote, akalia nao, baada ya hayo, nduguze wakazungumza naye

(Mwanzo 45:15)

PAKUA Mstari wa Biblia

Optional: Download 'God Honors Joseph the Slave' Lesson #12 Swahili Bible Verse Reading Video

Optional: Download 'God Honors Joseph the Slave' Lesson #12 Swahili Bible Verse Reading Audio Video

Adapted from Bible for Children

PAKUA Somo #12 Msaada wa Kuona

c. Fundisha Somo

Optional: Download 'God Honors Joseph the Slave' Lesson #12 Swahili PowerPoint

Optional: Download 'God Honors Joseph the Slave' Lesson #12 Swahili PDF

Adapted from Bible for Children

Optional: Download 'God Honors Joseph the Slave' Lesson #12 Swahili Colouring pages

Optional: Download 'God 1onors Joseph the Slave' Lesson #12 Swahili Colouring pages PDF

Adapted from Bible for Children

Utangulizi:

Yusufu alikuwa na mengi ya kuwasamehe ndugu zake. Hawakuamini ndoto zake. Walimtania na kumuonea wivu. Walimtupa kwenye shimo na kuharibu kile kilicho cha thamani kwake. Kisha wakasema uongo juu yake na kumwambia baba yake amekufa!

PAKUA Bango la Joseph

Kusamehe si rahisi. Ni kusema nachagua kutokuchukia kwa kosa hili. Ninachagua kuiacha na ninaomba Mungu anisaidie nisikumbuke kila wakati ninapokufikiria.

Somo hili linahusu kuungana kwa familia. Je! Umewahi kwenda kwenye mkutano wa familia? Kukutana tena ni wakati mzuri kuona shangazi, wajomba, na binamu ambazo haujawaona kwa muda mrefu. Daima kuna mengi ya kula na kukumbatiana na busu nyingi kwenye kuungana tena.

Yusufu alipofika Misri, mambo mengi yalimpata - mengine mazuri - na mengine mabaya . Kumbuka aliishia gerezani, basi aendelee na hadithi hiyo, akitumia ishara MZURI na MBAYA

PAKUA MBAYA sign

Mkuu wa jela alimpenda Yusufu na akamweka juu ya wafungwa wengine wote. (Mzuri)

Yusufu alitumia zawadi aliyopewa na Mungu kutafsiri ndoto za wafungwa wengine. (Mzuri)

PAKUA MNZURI sign

Yusufu alikuwa amekwama gerezani kwa zaidi ya miaka miwili. (Mbaya)

Farao akasikia kwamba Yusufu alikuwa na uwezo wa kuelewa ndoto. (Mzuri)

Farao alimwachilia Yusufu kutoka gerezani kuelezea ndoto zake. (Mzuri)

Farao aliamini yale Yusufu alimwambia na akamweka juu ya nchi yote ya Misri. (Mzuri)

Hiari: PAKUA Video ya Kiingereza 'Yusufu Asamehe'

Sasa, wacha tuone nini kitatokea baadaye.

Kama vile Yusufu alivyomwambia Farao, ndoto aliyokuwa akiota ilimaanisha kwamba kutakuwa na miaka saba wakati wa mavuno utakuwa mwingi na kutakuwa na chakula kingi

Halafu kutakuwa na miaka saba wakati hakutakuwa na chochote. Mungu alikuwa akimwambia Farao atenge nafaka wakati wa miaka njema ili kuwe na chakula kingi wakati wa miaka mbaya. Ndivyo Farao alivyofanya. Wakati miaka mbaya ilifika, kulikuwa na nafaka nyingi nchini Misri, lakini nchi zote zilizowazunguka zilikuwa na njaa.

Watu walikuja kutoka nchi zote za jirani kununua nafaka kutoka kwa Yusufu, kwa sababu ulimwengu wote ulihitaji chakula. Baadhi ya watu hao walikuwa ndugu zake Yusufu. Ndugu zake walipokuja, Yusufu aliwatambua, lakini hawakujua yeye ni nani.

Hiari: PAKUA Tazama video ya Kiingereza 'Yusufu Anasamehe'.

 

Mwishowe, hakuweza kuiweka tena kwake. Akawaambia ndugu zake, Mimi ndimi Yusufu! Je! Baba yangu yu hai? Lakini ndugu zake walinyamaza kwa sababu waliogopa. Lakini Yusufu akasema, "Njoo karibu. Mimi ni ndugu yenu , mliyeniuza! Msijali, wala msijisikie hasira juu yenu kwa kuniuza utumwani. Sio ninyi Mliyenituma hapa . Mungu ameniweka hapa ili kuokoa watu kutoka kwa njaa."

Kushuka kwa thamani ilikuwa njia ya Mungu ya kumfundisha Yusufu kudumisha tumaini. Anatumia njia hiyo hiyo kutufundisha vivyo hivyo, ili tujue jinsi ya kudumisha tumaini hata katika hali zisizo na matumaini kabisa. Isipokuwa tuone picha kubwa ya kile Mungu anafanya kupitia shida za maisha, mateso, maumivu, dhuluma za maisha, tutakosa ukweli wa msingi na msingi ambao Mungu anautumia wote kwa faida yetu kuu na utukufu wake.

Hiari: PAKUA Video ya Kiingereza 'Samehe kwa Uhuru'

Waefeso 4:32

Tena iweni wafadhili ninyi kwa ninyi, wenye huruma, mkasameheane kama na Mungu katika Kristo alivyowasamehe ninyi.

Hadithi ya Kiafrika:

Msimulizi wa hadithi anasoma 'Na Mbwa Mdogo' Sura ya 12 Samahani

PAKUA Sura ya #12 ya ‘'Na Mbwa Mdogo'’

Hiari:PAKUA 'Na Mbwa Mdogo' Mistari ya Biblia

Hiari: PAKUA Video 'Msamaha ni neno dogo bali ni gumu sana kulitamka'

Hiari: PAKUA Video 'Njia ya kutumia kuomba msamaha kwa mpenzi ulio muacha'

Mazungumzo: Fikiria juu ya mtu yeyote ambaye unahitaji kusamehe. Mungu anaweza kukusaidia kuondoa chuki na hofu ambayo inakufanya uwe na huzuni na mgonjwa, ongea juu yake.

6. KUKUTANA NA MUNGU: (Dakika 5)

Pata barua ambazo watoto waliandika mwanzoni mwa somo zirarue, ikimaanisha kutolewa kwa msamaha, ziweke kwenye pipa zipeleke nje na uzichome moto. "Leo nachagua kusamehe"

SALA YA KUFUNGA:

Baba wa Mbinguni tunakushukuru kwamba umetupa hadithi ya Yusufu ili aweze kuwa mfano wetu. Asante kwamba alionyesha wazi umuhimu wa msamaha

Tunamjua Mungu kwamba ulitumia kupanda na kushuka katika maisha ya Joseph kama njia ya kumfundisha Yusufu kudumisha tumaini. Na sasa tunaelewa kuwa Unatumia njia ile ile kutufundisha sawa, ili tujue jinsi ya kudumisha tumaini hata katika hali zisizo na matumaini. Tusaidie kuona picha kubwa ya kile Unachofanya kupitia shida za maisha, mateso, maumivu, dhuluma za maisha, wakati watu wanatudhulumu, na kutuacha. Tusaidie tusikose ukweli wa kina na msingi ambao Unatumia yote kwa faida yetu na kwa utukufu wako.

Leo tunachagua kuwasamehe wale waliotukosea na tunawaweka chini ya msalaba, kusaidia maumivu haya kuanza kupungua na mwishowe kuondoka, kwa jina la Yesu tunaomba Amina

https://www.sermons4kids.com/joseph_and_his_brothers_part_2.htm

CHUKUA SHUGHULI YA NYUMBANI:

Hiari: PAKUA Kiingereza 'Chukua Mstari wa Kumbukumbu ya Nyumbani'

PAKUA 'Mstari wa Kumbukumbu ya Biblia'

Hiari: PAKUA Sura ya 12 ya ‘Na Mbwa Mdogo'

WIKI IJAYO:

Yusufu anaanza kujenga maisha yake.

PAKUA

VIKAO

Tafsiri Somo

Vielelezo
Video
Muziki
Chukua Nyumbani

Kitabu cha Hadithi

Vikao 12 Somo 12 Video Somo 12 Hadithi 12  

(Sourced from Healing Hearts Club but adapted for a flood in Africa)

Kuponya Moyo Ulio Vunjika

Kuponya Moyo Ulio Vunjika - Janga la Asili

Swahili
French
English
Dutch
Chichewa
Nuer
Portuguese
Yoruba
Twi
Efik

KUPONYA MOYO ULIO VUNJIKA - MGOGORO WA CORONA

French
Dutch
Malawi
Portuguese
English
Yoruba
Swahili

SOWING SEEDS OF SUCCESS - MORINGA CURRICULUM

French Lingala
Swahili
French Creole
English
Yoruba
Sowing Seeds of Success Shona
Efik
Nuer
Dutch
Portuguese

SUPER FRUIT CURRICULUM

Swahili
Dutch
English

Chichewa
Nuer

NEW LIFE CURRICULUM

New Life Yoruba Child Evangelism Curriculum
New Life Swahili Child Evangelism Curriculum
New Life Chichewa Child Evangelism Curriculum
New Life French Child Evangelism Curriculum
 
New Life Persian Child Evangelism Curriculum

 
Copyright ©  2024 www.UnitedCaribbean.com. All rights reserved. Disclaimer Click to Contact us
www.unitedcaribbean.com CONTACT (246) 425 1917 MAKE A DONATION