Contact Us
    home>> kids ee>>skelet levanjil la

KIMI Haiti Kids EE Haiti Summer Camps
Sawyer point one filter Feeding Program


Skelet Levanjil La

Skelet Levanjil La
Skelet Levanjil La
Skelet Levanjil La
Skelet Levanjil La Skelet Levanjil La
Skelet Levanjil La 

GRAS

LOM

BONDYE

KRIS

FWA

RESKONSABILITE 

Syel la se yon kado gratis,

Bib lan di:

salè peche se lanmò men kado Bondye se la vi etènèl nan Jezi Kri segne nou an.

(Rom. 6:23)

GRAS
Ki sak fè nou jwenn kado sa a?
EE pou timoun Haiti 2009
Skelet Levanjil La Skelet Levanjil La Skelet Levanjil La

Nou tout peche e nou paka sove tèt nou.

Ki sa peche a ye?

Ki sa peche a ye?

Peche se tout bagay nou pense, nou di, nou fè ou byen nou pa fè Bondey plezi.

 

Ta dwe gen yon chemen diferan chemen Bondye

 

Bondye se renmen,

Bondye se la jistis.

EE pou timoun Haiti 2009
Ta dwe gen yon chemen diferan chemen Bondye Ta dwe gen yon chemen diferan chemen Bondye
Ta dwe gen yon chemen diferan chemen Bondye

Bib la di,

Bondye se lanmou

(1 Jan 4:8b)

Jezu se Bondye

Paske Bondye sitèlman renmen lèzòm li bay sèl petit li a pou yo.
Tout moun ki va mete konfyans yo nan li p’ap pèdi lavi yo. Okontrè y’a gen lavi ki p’ap janm fini an.

(Jan 3:16)

EE pou timoun Haiti 2009

Jezu se Bondye
Jezu se Bondye
Jezu se Bondye
Fwa ki sove a se kwè nan Jezu selman pou gen la vi ki pap janm fini an.
Mete konfyans ou nan Seyè Jezi, epi wava delivre…

(Travay 16:31)

Eske ou ta renmen prije kounye a pou mande Jezu pou li padonen peche ou fè, e fè ou kodo la vie ki pap janm fini an ?
Men mwen kanpe nan pòt la map frape, si yon moun tande vwa mwen epi li ouvri pòt la man antre.
 
Revelasyon 3:20
 
 
Copyright ©  2024 www.UnitedCaribbean.com. All rights reserved. Disclaimer Click to Contact us
www.unitedcaribbean.com CONTACT DONATE