Contact Us
    home>> kids ee>>church of god
Kids EE Haiti Summer Camps \ Teacher Training
Haiti earthquake Sawyer point one filter Feeding Program


Kids EE Haiti

Evagelisation Explosive des Enfants Haiti Ekriti Enteresan

Premie pati Evagelisation Explosive des Enfants yo komanse ak 10 vese ekri refere nan “Power Pack”

Ekriti Enteresan Barbad

Ekriti Enteresan Suriname.

 

Evagelisation Explosive des Enfants Haiti Ekriti Enteresan

STATION 1  

Bib lan di:

salè peche se lanmò men kado Bondye se la vi etènèl nan Jezi Kri segne nou an.

(Rom. 6:23)

 

 STATION 2 

Click on the pictures to enlarge

Se paske n sove pa mwayen la fwa sa se gras la pa soti nan nou men m men se kado Bondye fè nou, se pa travay nou pou ke pèson n pa glorifye tet li

Efesyen 2:8-9
 

Evagelisation Explosive des Enfants Haiti Ekriti Enteresan

Tout moun fè peche; yo tout vire do bay Bondye ki gen pouvwa a.

(Ròm 3V 23)

Evagelisation Explosive des Enfants Haiti Ekriti Enteresan
Non, nou fèt pou nou bon nèt, menm jan Bondye Papa nou ki nan syèl la bon nèt.

(Matye 5:48)

Evagelisation Explosive des Enfants Haiti Ekriti Enteresan


 
Evagelisation Explosive des Enfants Haiti Ekriti Enteresan

STATION 5  

Bondye se renmen

Bondye se la jistis.

Evagelisation Explosive des Enfants Haiti Ekriti Enteresan

STATION 6 

Paske Bondye sitèlman renmen lèzòm li bay sèl petit li a pou yo.
Tout moun ki va mete konfyans yo nan li p’ap pèdi lavi yo. Okontrè y’a gen lavi ki p’ap janm fini an.

(Jan 3:16)

Evagelisation Explosive des Enfants Haiti Ekriti Enteresan
Evagelisation Explosive des Enfants Haiti Ekriti Enteresan

STATION 7  

Nou te tankou mouton ki te pdi bann, chak moun b pa yo. Men, chatiman ki pou te tonbe sou nou an, Sey a f l' tonbe sou li.

(Ezayi 53:6b KJV).

 STATION 8  

Mete konfyans ou nan Seyè Jezi, epi wava delivre…

(Travay 16:31)

Evagelisation Explosive des Enfants Haiti Ekriti Enteresan
Evagelisation Explosive des Enfants Haiti Ekriti Enteresan

STATION 9 

 

Men mwen kanpe nan pt la map frape, si yon moun tande vwa mwen epi li ouvri pt la man antre.

(Revelasyon 3:20)

Evagelisation Explosive des Enfants Haiti Ekriti Enteresan

 

STATION 10 

se yo ki gen lavi ki p'ap janm fini an.

(Jan 6:47b)

 
 
Copyright ©  2022 www.UnitedCaribbean.com. All rights reserved. Disclaimer Click to Contact us
www.unitedcaribbean.com CONTACT DONATE